ทิพยประกันภัย มอบรถดัดแปลงพิเศษเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รพ.รามาธิบดี

ทิพยประกันภัย มอบรถดัดแปลงพิเศษเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน รพ.รามาธิบดี

27 มีนาคม 2020

TIP มอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับพนักงานกิฟฟารีน

TIP มอบกรมธรรม์ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับพนักงานกิฟฟารีน

19 มีนาคม 2020

TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

TIP ส่งมอบความคุ้มครองประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

19 มีนาคม 2020

TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

TIP รับประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

19 มีนาคม 2020
ดูเพิ่มเติม