ประกันภัยสำหรับการแพ้วัคซีน COVID-19

ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ป้องกันไว้ก่อน ใครก็ซื้อได้ ราคาเริ่มต้นเพียง 50 บาท/ 1 โดส / 30 วัน คุ้มครองจัดเต็มสูงสุด 100,000 บาท
เช็คราคา >

ความคุ้มครอง

• การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน COVID-19 สูงสุด 100,000 บาท
• การรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีน COVID-19 สูงสุด 30,000 บาท/ปี

ประกันภัยสำหรับผู้แพ้วัคซีน COVID-19
เบี้ยเริ่มต้นหลักสิบ คุ้มครองหลักล้าน

  • เบี้ยราคาประหยัด เริ่มต้นเพียง 50 บาท/ 1 โดส / 30 วัน
  • สำหรับลูกค้าทิพยที่ต้องการซื้อเพิ่มหรือลูกค้าทั่วไป
  • คุ้มครองภาวะโคม่าจากการแพ้วัคซีน COVID-19 สูงสุด 100,000 บาท
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19

เช็คราคา

ช่องทางการซื้อ

  • 1 ซื้อประกันออนไลน์
  • 2 แจ้งให้เราติดต่อกลับ
  • 3 โทร 1736
เช็คราคา
เช็คราคา