ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง TIP PET LOVER ประกันภัยสำหรับคนรักสัตว์ ความคุ้มครองที่ดีมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์จัดเต็มให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรัก
ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาท/ปี ดูรายละเอียดความคุ้มครองและราคาได้ที่นี่
เช็คราคา >

ความคุ้มครอง

ประกันสัตว์เลี้ยง ประกันภัยสำหรับคนรักสัตว์ หมดกังวลเรื่องค่ารักษา

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง TIP PET LOVER

 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ไม่ต้องฝังไมโครชิพ
 • ต่ออายุได้สูงสุดถึง 9 ปี
 • ชดใช้เงินแก่ชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • เบี้ยเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อปี
เช็คราคา

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

 • ค่าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
 • ค่าใช้จ่ายการประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย
 • ค่ารับฝากเลี้ยง กรณีเจ้าของไปต่างประเทศ
 • คุ้มครองเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
เช็คราคา
เช็คราคา

ช่องทางการซื้อประกัน

 • ซื้อประกันออนไลน์
เช็คราคา
เช็คราคา

เงื่อนไขในการรับประกัน


 1. สัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ อายุ 3 เดือน – 7 ปี
 2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บ พิการ เจ็บป่วย และต้องไม่เคยมีการผ่าตัดจากการเจ็บป่วย มาก่อน
 3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
 4. กรมธรรม์ประกันภัยสูงสุด 1 ฉบับ ต่อ สัตว์เลี้ยง 1 ตัว
 5. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 60 วัน (Waiting Period) และเสียชีวิตภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก * ในกรณีขาดต่ออายุให้เริ่มนับ Waiting Period ใหม่
 6. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลจาก
  • โรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคทางพันธุกรรม หรือโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงชนิดนั้น
  • พยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังทุกชนิด
  • การถูกวางยาพิษ, ยาโด๊ป หรือการกลั่นแกล้ง
  • การผ่าตัด หรือฉีดวัคซีนปลูกฝี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรค
  • การขนส่ง หรือภาวะโรคขาดอาหาร หรือการผสมอาหารไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่อยู่อาศัย ไม่ถูกสุขลักษณะ
 7. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการตรวจสุขภาพทั่วไป การรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
 8. การถูกฆ่าโดยเจตนา การเจตนาทำร้ายการรักษาหรือการผ่าตัดซึ่งไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บ
 9. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองนอกอาณาเขตประเทศไทย