FAQ ประกันเดินทางบนเว็บไซต์ TipInsure

ขั้นตอนการสมัคร และการได้รับกรมธรรม์

1. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ทำอย่างไร

สมัครง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดการเดินทาง อาทิ จุดหมายปลายทาง,วันเริ่มและสิ้นสุดการเดินทาง
  2. เลือกแผนที่ต้องการ
  3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
  4. ชำระเงิน และDownload กรมธรรม์ได้ทันที (ระบบจะส่งหน้าตารางกรมธรรม์เข้าอีเมลของลูกค้า หากไม่ได้รับกรมธรรม์กรุณาติดต่อ A&HBUSales@dhipaya.co.th)

*คู่มือการสมัครประกันเดินทาง ดาวน์โหลด

2. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ล่วงหน้าได้กี่วัน

สามารถซื้อได้ทันที  โดยผู้เดินทางต้องซื้อก่อนออกจากประเทศไทยเท่านั้น

3. ประกันการเดินทางสามารถซื้อพร้อมกันสูงสุดได้กี่ท่าน

สามารถซื้อพร้อมกันสูงสุด 8 ท่าน

4. จะทราบได้อย่างไรว่า สมัครประกันการเดินทางสำเร็จแล้ว

ทางบริษัทฯ จะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และรายละเอียดการสั่งซื้อประกันการเดินทาง ทางอีเมลตามที่ระบุไว้

5. เมื่อสมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ จะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์ และใบเสร็จอย่างไร

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์และใบเสร็จเป็นไฟล์ PDF  ทางอีเมลตามที่ระบุไว้

6. หากเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ สามารถสมัครประกันการเดินทางได้สูงสุดกี่ประเทศ

สามารถเลือกระบุประเทศปลายทางได้ สูงสุด 3 ประเทศ

7. เอกสารกรมธรรมทีได้รับทางอีเมล หากกรณียื่นขอวีซ่า สามารถ print นำไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต ได้หรือไม่

สามารถ print นำไปยื่นขอวีซ่าได้ทันที

วิธีชำระเงิน

1. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ ชำระเงินอย่างไร

วิธีที่ 1 ชำระผ่านทางบัตรเครดิต VISA,MASTER CARD ของทุกธนาคาร รวมถึงบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ

สำหรับบัตรเดบิต จะต้องทำการเปิดบริการให้สามารถทำรายการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้ก่อน

Kbank : Click

SCB : คลิก

KTB : คลิก

BBL : คลิก

KRUNGSRI : คลิก

วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่านทาง Internet Banking ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารทหารไทย,ธนาคารยูโอบี,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารธนชาต

วิธีที่ 3 ชำระเงินผ่านทาง Counter service ได้แก่ Tesco Lotus, Big C, Pay@Post, Mpay ,True Money, CenPay, บุญเติม

*หมายเหตุ กรณีวันเริ่มคุ้มครองวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการสั่งซื้อ จะไม่สามารถชำระเงินผ่านทาง Internet Banking และ Counter service ได้

**Download ตัวอย่างชำระเงินผ่านทาง Internet Banking และ Counter service คลิก

2. ใบเสร็จสามารถออกในนามหน่วยงานหรือบริษัทฯ ได้หรือไม่

กรณีที่ซื้อผ่านเว็บไซต์Tipinsure ใบเสร็จจะออกนามชื่อบุคคล หากมีความประสงค์ต้องการออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน หรือบริษัทฯ รบกวนติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

ความคุ้มครอง

1. สมัครประกันการเดินทางเลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างไร

เลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามวันเดินทางบนตั๋วเครื่องบิน ซึ่งวันเริ่มคุ้มครอง คือ วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย และวันสิ้นสุดความคุ้มครอง คือ วันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย

โดยการคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนผู้เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งผู้เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

2. การยื่นขอวีซ่า “Schengen Visa” เพื่อเดินทางไปกลุ่มประเทศยุโรป ต้องเลือกทุนประกันเท่าใด ระบุประเทศปลายทางอย่างไร เพื่อความถูกต้องในการยื่นขอวีซ่าที่สถานทุต

เลือกแผนที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ที่ทุนประกัน 1,500,000 บาทขึ้นไป (30,000 ยูโร) และระบุประเทศปลายทาง  Schengen 

(สามารถตรวจสอบประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป 26 ประเทศ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ Link : คลิกที่นี่ )

3. แผนประกันภัยครอบครัว (Family Plan) มีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไร

สำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส อายุไม่เกิน 75 ปี

ฟรี ! ให้ความคุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน ที่อายุระหว่าง 1-21 ปี

ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

ยกตัวอย่าง : แผน Gold : ความคุ้มครองเรื่องเสียชีวิตฯ ของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส คนละ 2,000,000 บาท

แต่ความคุ้มครองเรื่องเสียชีวิตฯ ของบุตร คนละ 1,000,000 บาท

ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆ บุตรจะได้รับผลประโยชน์ตามแผน Gold เหมือนผู้เอาประกันภัย และคู่สมรส

4. แผนประกันภัยรายปี (Annual Plan) มีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไร

สำหรับแผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

5. หากมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง หรือเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องติดต่ออย่างไร

สามารถติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

- คุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ

1. สูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ

ชดเชยกรณีเสียชีวิต เสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ

2. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกะทันหันในฐานะผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก

3. ค่ารักษาพยาบาลภายในประเทศไทย

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ เพื่อรักษาหรือติดตามอาการในไทย

  1. กรณีไม่เคยรักษาในต่างประเทศมาก่อน ต้องรักษาภายใน 7 วันตั้งแต่กลับมาถึงไทยและรักษาไม่เกิน 21 วัน
  2. กรณีรักษาตั้งแต่ต่างประเทศ รักษาต่อเนื่องไม่เกิน 21 วัน ตั้งแต่กลับมาถึงไทย

4. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ

คุ้มครองกรณีบาดเจ็บ,เจ็บป่วยระหว่างเดินทาง จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสมตามความเห็นของบริษัทฯ หรือเสียชีวิตภายใน30วัน นับจากวันที่บาดเจ็บ,เจ็บป่วย จะดำเนินการส่งศพหรืออัฐิกลับสู่ไทย

5. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครองความรับผิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บบุคคลภายนอก การสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากผู้เอาประกันภัย

6. ค่าเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

คุ้มครองค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ค่าตั๋วเรือโดยสาร ค่าที่พักค่าอาหาร สูงสุดไม่เกินวันละ 10,000 บาท ให้ครอบครัวหรือเพื่อนไม่เกิน2คน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในต่างประเทศติดต่อกันเกิน 5 วันและอาการทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายกลับได้ และไม่มีครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยู่ในต่างประเทศ

- คุ้มครองทรัพย์สิน

1. กระเป๋าเดินทาง+ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย (จำกัดมูลค่าสูงสุด / ชิ้น / คู่ / ชุด)

คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง,เสื้อผ้า,ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง ขณะอยู่ในการดูแลของพนักงานโรงแรม,ผู้ขนส่ง หรือเกิดจากชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โดยต้องมีเอกสารรับรองการสูญเสียหรือเสียหายจากโรงแรม,ผู้ขนส่ง

2. เอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า

การสูญหายของเอกสารการเดินทาง สาเหตุจากถูกชิงทรัพย์,ปล้นทรัพย์,โจรกรรม,ภัยธรรมชาติ(พายุไต้ฝุ่น,แผ่นดินไหว) จะจ่ายค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในการขอรับหนังสือเดินทาง,วีซ่า,ตั๋วเดินทาง,บัตรโดยสารในการเดินทาง แทนเอกสารสูญหาย รวมถึงค่าเดินทางค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อจัดหาเอกสารทดแทน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน24 ชม. และขอบันทึกประจำวัน

3. การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น เฟอร์นิเจอร์เสียหายจากเหตุไฟไหม้

การสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในบ้านของผู้เอาประกันภัยระหว่างอยู่ต่างประเทศ จากสาเหตุไฟไหม้,ฟ้าผ่า,ภัยระเบิด,ภัยจากอากาศยาน,ภัยเนื่องจากน้ำ,ลักทรัพย์ที่มีร่องรอย,ชิงทรัพย์,ปล้นทรัพย์

4. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง(เมื่อล่าช้า เกิน 8 - 24 ชม. แบ่งจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

สาเหตุจากความผิดพลาดของสายการบิน,สายการบินส่งผิดที่,สูญหายชั่วคราว ชดใช้เงินคืนสำหรับการซื้อเสื้อผ้า,เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วนที่ได้สำรองจ่ายไปก่อน โดยค่าชดเชยที่ได้รับขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ล่าช้า

  1. ล่าช้าเกิน 8 ช.ม. ชดใช้เงินคืนไม่เกิน 20 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในกรมธรรม์
  2. ล่าช้าเกิน 16 ช.ม. ชดใช้เงินคืนเพิ่มเติมข้อ1 ไม่เกิน 30 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในกรมธรรม์
  3. ล่าช้าเกิน 24 ช.ม. ชดใช้เงินคืนเพิ่มเติมข้อ2 ไม่เกิน 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในกรมธรรม์ละเอียดข้อมูล

5. การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ต อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง,เสื้อผ้า,ทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋าเดินทาง,คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ตที่นำติดตัวไปด้วย หรือซื้อขณะเดินทางในต่างประเทศ จากภัยธรรมชาติเช่น พายุไต้ฝุ่น,แผ่นดินไหว

6. ความรับผิดต่อบัตรเครดิต

การสูญหายของบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตร ATM และบัตรเสริม เนื่องจากถูกชิงทรัพย์,ปล้นทรัพย์ ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องแจ้งสูญหายแก่บริษัทให้บริการบัตรเครดิตทันที รวมถึงแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 24 ชม.และขอบันทึกประจำวัน

- คุ้มครองความไม่สะดวกในการเดินทาง

1. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง

สาเหตุจากการเสียชีวิต,บาดเจ็บสาหัส,เจ็บป่วยหนักของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัวภายใน30วันก่อนวันออกเดินทาง ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนด หรือที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยเกิดไฟไหม้,น้ำท่วม,พายุใต้ฝุ่น,แผ่นดินไหว ภายใน7 วันก่อนวันออกเดินทาง การชดใช้เงินคืนเป็นเงินมัดจำค่าเดินทาง,ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า,ค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า

2. การล่าช้าในการเดินทาง (จ่าย 10% ทุกๆ 6 ชม.ของวงเงินข้อนี้)

สาเหตุจากสภาพอากาศไม่อำนวย,เครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์,การนัดหยุดงานของลูกจ้างยานพาหนะสาธารณะ อย่างน้อย 6 ช.ม.ติดต่อกัน การชดใช้จะจ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับล่าช้าทุกๆ 6 ช.ม.เต็ม โดยต้องมีเอกสารยืนยันจากสายการบินถึงสาเหตุและระยะเวลาของการล่าช้าในการเดินทาง

3. การพลาดการต่อเที่ยวบิน (ตั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป)

สาเหตุจากการล่าช้าของเครื่องบิน รถไฟ เรือเดินทะเล ที่ได้ยืนยันตามตารางการเดินทาง ณจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ (transit) ไม่สามารถหายานพาหนะอื่นทดแทนได้ภายในระยะเวลา 8 ช.ม. การชดใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่พักโรงแรมค้างคืน,ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มจำเป็นตามที่จ่ายไปจริง โดยจะชดใช้เพียงเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นเมื่อออกจากไทยและต้องมีเอกสารยืนยันการพลาดต่อเที่ยวบินระบุถึงสาเหตุของการล่าช้า

4. ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง

กรณีเดินทางกลับไทยก่อนกำหนด เนื่องจากบาดเจ็บสาหัส,เจ็บป่วยหนัก,แพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ หรือครอบครัว,เพื่อนเดินทางเสียชีวิต,บาดเจ็บสาหัส,เจ็บป่วยหนัก หรือภัยธรรมชาติ(พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว) ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนด การชดใช้เงินคืนสำหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางเพิ่มขึ้น,ค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า,ค่ามัดจำที่ถูกริบ

5. การจี้เครื่องบิน (จ่าย 5,000 บาททุกๆ 24 ชม.เต็ม)

กรณีตกเป็นตัวประกันของเหตุการณืจี้เครื่องบินระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศขณะอยู่บนเครื่องบิน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงติดต่อกัน

6. การขยายระยะเวลาเอาประกันภัยโดยอัตโนมัติ

กรณีที่การเดินทางเที่ยวกลับล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ,เครื่องยนต์เครื่องบินขัดข้อง,เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ,ภัยธรรมชาติ(ไฟไหม้ป่า,น้ำท่วม,พายุ,แผ่นดินไหว) กรมธรรม์จะขยายระยะเวลาของการประกันภัยเท่าที่จำเป็นไม่เกิน 7 วัน

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

1. กรณีประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันเดินทางที่ได้สมัครแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่

สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และส่งรายละเอียดมาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

2. หากวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต จะสามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่

ทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยให้โดยการโอนเงินทางธนาคาร รบวนส่งรายละเอียด หมายเลขกรมธรรม์,สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต มาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th (ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง)

การเรียกร้องค่าสินไหม

1. หากประสบเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทางและต้องการความช่วยเหลือ หรือได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศและต้องทำการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ Dhipaya Hotline (66) 0-2696-3686 ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

2. หากมีอาการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แล้วต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ Dhipaya Hotline เบอร์ (66) 0-2696-3686 เข้ารับการรักษาพยาบาล*ในสถานพยาบาลในต่างประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องสำรองจ่าย** ตามวงเงินความคุ้มครองในเงื่อนไขกรมธรรม์ กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน ผู้เอาประกันภัยสามารถสำรองจ่าย และนำเอกสาร ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษมาเบิกคืนภายหลังได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเป็นสกุลเงินบาท โดยจะเทียบตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ขอเอาประกันภัยเข้ารักษาพยาบาล

*โดยการพิจารณาสินไหมเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์

**ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด หรือนโยบายของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศนั้นๆ

3. หากมีความประสงค์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมประกันการเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการอย่างไร

สามารถดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์การเดินทาง และดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ Link : http://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/07_เอกสารประกอบการพิจารณากรมธรรม์อุบัติเหตุการเดินทาง_TA.pdf หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ Email : claim_ah@dhipaya.co.th

ดาวโหลดเงื่อนไขความคุ้มครอง

1. ดาวโหลดเงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก

เงื่อนไขความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วโลก คลิก

2. ดาวโหลดเงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วไทย

เงื่อนไขความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วไทย คลิก