FAQ ประกันเดินทางบนเว็บไซต์ TipInsure

ขั้นตอนการสมัคร และการได้รับกรมธรรม์

1. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ทำอย่างไร

สมัครง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดการเดินทาง อาทิ จุดหมายปลายทาง,วันเริ่มและสิ้นสุดการเดินทาง
  2. เลือกแผนที่ต้องการ
  3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
  4. ชำระเงิน

2. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ล่วงหน้าได้กี่วัน

สามารถซื้อได้ทันที  โดยผู้เดินทางต้องซื้อก่อนออกจากประเทศไทยเท่านั้น

3. สมัครประกันการเดินทางเลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างไร

เลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามวันเดินทางบนตั๋วเครื่องบิน

โดยการคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนผู้เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งผู้เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4. การยื่นขอวีซ่า “Schengen Visa” เพื่อเดินทางไปกลุ่มประเทศยุโรป ต้องเลือกทุนประกันเท่าใด ระบุประเทศปลายทางอย่างไร เพื่อความถูกต้องในการยื่นขอวีซ่าที่สถานทุต

เลือกแผนที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ที่ทุนประกัน 1,500,000 บาทขึ้นไป (30,000 ยูโร) และระบุประเทศปลายทาง  Schengen 

(สามารถตรวจสอบประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป 26 ประเทศ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ Link : คลิกที่นี่ )

5. ประกันการเดินทางสามารถซื้อพร้อมกันสูงสุดได้กี่ท่าน

สามารถซื้อพร้อมกันสูงสุด 8 ท่าน

6. เพราะเหตุใด ที่อยู่ของผู้ร่วมดินทาง ถึงเป็นที่อยู่ของผู้เดินทางท่านแรก และมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมหรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัครประกันการเดินทางพร้อมกันหลายท่าน ทางบริษัทฯ จึงอำนวยความสะดวกให้กรอกที่อยู่ของผู้เดินทางท่านแรกเท่านั้น สำหรับที่อยู่ผู้เดินทางท่านอื่น จะอ้างอิงข้อมูลของผู้เดินทางท่านแรก ซึ่งที่อยู่ไม่มีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหม

7. จะทราบได้อย่างไรว่า สมัครประกันการเดินทางสำเร็จแล้ว

ทางบริษัทฯ จะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และรายละเอียดการสั่งซื้อประกันการเดินทาง ทางอีเมลตามที่ระบุไว้

8. เมื่อสมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ จะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์ และใบเสร็จอย่างไร

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์เป็นไฟล์ PDF  ทางอีเมลตามที่ระบุไว้  สำหรับใบเสร็จจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

9. เอกสารกรมธรรมทีได้รับทางอีเมล หากกรณียื่นขอวีซ่า สามารถ print นำไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต ได้หรือไม่

สามารถ print นำไปยื่นขอวีซ่าได้ทันที

วิธีชำระเงิน

1. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ ชำระเงินอย่างไร

สามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิต VISA,MASTER CARD ของทุกธนาคาร รวมถึงบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย

2. หากไม่สะดวกชำระเงินทางบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ชำระผ่านทางธนาคาร และรบกวนติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบสมัครและเลขบัญชีของบริษัทฯ เพื่อโอนเงินผ่านทางธนาคาร

3. ใบเสร็จสามารถออกในนามหน่วยงานหรือบริษัทฯ ได้หรือไม่

กรณีที่ซื้อผ่านเว็บไซต์Tipinsure ใบเสร็จจะออกนามชื่อบุคคล หากมีความประสงค์ต้องการออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน หรือบริษัทฯ รบกวนติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

ความคุ้มครอง

1. หากมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง หรือเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องติดต่ออย่างไร

สามารถติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th หรือดาวโหลด เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันเดินทาง ตาม ได้ที่ Link : http://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/Wordind_Policy_International_Travel_Sure.pdf

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

1. กรณีประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันเดินทางที่ได้สมัครแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่

สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และส่งรายละเอียดมาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

2. หากวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต จะสามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่

ทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยให้โดยการโอนเงินทางธนาคาร รบวนส่งรายละเอียด หมายเลขกรมธรรม์,สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต มาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th (ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง)

การเรียกร้องค่าสินไหม

1. หากประสบเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทางและต้องการความช่วยเหลือ หรือได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศและต้องทำการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ Dhipaya Hotline (66) 0-2696-3686 ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

2. หากมีอาการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แล้วต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงนำเอกสารหลักฐานมาเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ

3. หากมีความประสงค์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมประกันการเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการอย่างไร

สามารถดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์การเดินทาง และดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ Link : http://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/07_เอกสารประกอบการพิจารณากรมธรรม์อุบัติเหตุการเดินทาง_TA.pdf หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ Email : claim_ah@dhipaya.co.th