FAQ ประกันเดินทางบนเว็บไซต์ TipInsure

ขั้นตอนการสมัคร และการได้รับกรมธรรม์

1. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ทำอย่างไร

สมัครง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดการเดินทาง อาทิ จุดหมายปลายทาง,วันเริ่มและสิ้นสุดการเดินทาง
  2. เลือกแผนที่ต้องการ
  3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
  4. ชำระเงิน

*คู่มือการสมัครประกันเดินทาง ดาวน์โหลด

2. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ล่วงหน้าได้กี่วัน

สามารถซื้อได้ทันที  โดยผู้เดินทางต้องซื้อก่อนออกจากประเทศไทยเท่านั้น

3. ประกันการเดินทางสามารถซื้อพร้อมกันสูงสุดได้กี่ท่าน

สามารถซื้อพร้อมกันสูงสุด 8 ท่าน

4. จะทราบได้อย่างไรว่า สมัครประกันการเดินทางสำเร็จแล้ว

ทางบริษัทฯ จะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และรายละเอียดการสั่งซื้อประกันการเดินทาง ทางอีเมลตามที่ระบุไว้

5. เมื่อสมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ จะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์ และใบเสร็จอย่างไร

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเอกสารหน้าตารางกรมธรรม์เป็นไฟล์ PDF  ทางอีเมลตามที่ระบุไว้  สำหรับใบเสร็จจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

6. หากเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ สามารถสมัครประกันการเดินทางได้สูงสุดกี่ประเทศ

สามารถเลือกระบุประเทศปลายทางได้ สูงสุด 3 ประเทศ

7. เอกสารกรมธรรมทีได้รับทางอีเมล หากกรณียื่นขอวีซ่า สามารถ print นำไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต ได้หรือไม่

สามารถ print นำไปยื่นขอวีซ่าได้ทันที

วิธีชำระเงิน

1. สมัครประกันการเดินทางบนเว็บไซต์ ชำระเงินอย่างไร

สามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิต VISA,MASTER CARD ของทุกธนาคาร รวมถึงบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย

2. หากไม่สะดวกชำระเงินทางบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

ชำระผ่านทางธนาคาร และรบกวนติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบสมัครและเลขบัญชีของบริษัทฯ เพื่อโอนเงินผ่านทางธนาคาร

3. ใบเสร็จสามารถออกในนามหน่วยงานหรือบริษัทฯ ได้หรือไม่

กรณีที่ซื้อผ่านเว็บไซต์Tipinsure ใบเสร็จจะออกนามชื่อบุคคล หากมีความประสงค์ต้องการออกใบเสร็จในนามหน่วยงาน หรือบริษัทฯ รบกวนติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

ความคุ้มครอง

1. สมัครประกันการเดินทางเลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองอย่างไร

เลือกวันเริ่มและสิ้นสุดความคุ้มครองตามวันเดินทางบนตั๋วเครื่องบิน

โดยการคุ้มครองจะเริ่มต้นก่อนผู้เดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมง และดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งผู้เดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมง นับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

2. การยื่นขอวีซ่า “Schengen Visa” เพื่อเดินทางไปกลุ่มประเทศยุโรป ต้องเลือกทุนประกันเท่าใด ระบุประเทศปลายทางอย่างไร เพื่อความถูกต้องในการยื่นขอวีซ่าที่สถานทุต

เลือกแผนที่มีผลประโยชน์การคุ้มครองรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ที่ทุนประกัน 1,500,000 บาทขึ้นไป (30,000 ยูโร) และระบุประเทศปลายทาง  Schengen 

(สามารถตรวจสอบประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป 26 ประเทศ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ Link : คลิกที่นี่ )

3. แผนประกันภัยครอบครัว (Family Plan) มีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไร

สำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส อายุไม่เกิน 75 ปี

ฟรี ! ให้ความคุ้มครองบุตรสูงสุด 2 คน ที่อายุระหว่าง 1-21 ปี

ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

4. แผนประกันภัยรายปี (Annual Plan) มีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไร

สำหรับแผนประกันภัยรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

5. หากมีความประสงค์ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง หรือเงื่อนไขกรมธรรม์ ต้องติดต่ออย่างไร

สามารถติดต่อฝ่ายขายประกันสุขภาพฯ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th หรือดาวโหลด เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันเดินทาง ตาม ได้ที่ Link : http://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/Wordind_Policy_International_Travel_Sure.pdf

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

1. กรณีประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์ประกันเดินทางที่ได้สมัครแล้ว สามารถดำเนินการแก้ไขได้หรือไม่

สามารถดำเนินการแก้ไขได้ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง และส่งรายละเอียดมาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th

2. หากวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต จะสามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่

ทางบริษัทฯจะดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยให้โดยการโอนเงินทางธนาคาร รบวนส่งรายละเอียด หมายเลขกรมธรรม์,สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการปฏิเสธวีซ่าจากสถานทูต มาที่ Email : a&hbusales@dhipaya.co.th (ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง)

การเรียกร้องค่าสินไหม

1. หากประสบเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทางและต้องการความช่วยเหลือ หรือได้รับบาดเจ็บในต่างประเทศและต้องทำการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศต้องดำเนินการอย่างไร

ติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ Dhipaya Hotline (66) 0-2696-3686 ผู้ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการจัดการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ตามสภาพการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

2. หากมีอาการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แล้วต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล จะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ ลูกค้าจำเป็นต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงนำเอกสารหลักฐานมาเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ

3. หากมีความประสงค์ต้องการเรียกร้องค่าสินไหมประกันการเดินทาง ต้องเตรียมเอกสารและดำเนินการอย่างไร

สามารถดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์การเดินทาง และดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ Link : http://www.dhipaya.co.th/userfiles/file/07_เอกสารประกอบการพิจารณากรมธรรม์อุบัติเหตุการเดินทาง_TA.pdf หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสินไหมสุขภาพฯ Email : claim_ah@dhipaya.co.th