รายละเอียดประกันจักรยานของคุณ

กรุณาระบุราคาและอายุจักรยานของท่าน

TIP BIKE ประกันคนรักจักรยาน คุ้มครองครอบคลุมทั้งจักรยานและตัวคุณ
รวมถึงคู่กรณี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงหากเกิดอุบัติเหตุ
จ่ายเริ่มต้นเพียงวันละ 2.5 บาท สามารถทำประกันได้สูงสุด 3 คัน / กรมธรรม์ประกันภัย

TIP BIKE ประกันคนรักจักรยาน คุ้มครองครอบคลุมทั้งจักรยานและตัวคุณ รวมถึงคู่กรณี พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงหากเกิดอุบัติเหตุ จ่ายเริ่มต้นเพียงวันละ 2.5 บาท สามารถทำประกันได้สูงสุด 3 คัน / กรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองของประกันจักรยาน

ช่องทางการซื้อประกันจักรยาน