TIP Cancer Plus

ความคุ้มครอง เจอโรคร้ายแต่จ่ายให้แบบไม่จบ
พร้อมดูแลคุณไปตลอด อยู่เคียงข้าง สู้มะเร็งทุกระยะไปด้วยกัน

คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
รวมสูงสุดมากกว่า 4 ล้านบาท/ปี ครอบคลุมทั้งมะเร็งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม(ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)
บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
เพิ่มความมั่นใจในผลการวินิจฉัยโรคได้มากขึ้น (ขอรับบริการพิเศษจากทิพยประกันภัยในการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมะเร็งจากต่างประเทศ)
คุ้มครองโรคมะเร็งเฉพาะเพศ
ในระยะลุกลาม อาทิ มะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย หรือ มะเร็งเต้านมในเพศหญิง เป็นต้น
ค่าชดเชยรายได้รายวัน
ตลอดการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 3,000 บาท/วัน นานสูงสุด 365 วัน
คุ้มครองค่ารักษาเคมีบำบัด
รวมถึงรังสีบำบัด และการผ่าตัดเนื่องจากโรคมะเร็งระยะลุกลาม
คุ้มครองได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 ถึง 60 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 70 ปี

TIP Cancer Plus
คุ้มครองโรคมะเร็งแบบครบเซ็ต

 • มะเร็งระยะลุกลาม
 • มะเร็งเฉพาะเพศ
 • มะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • ค่ารักษาเคมีบำบัด

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ

 • บริการความเห็นที่สองทางการแพทย์
 • ค่าชดเชยรายได้รายวัน

ช่องทางการซื้อประกันภัย

 • ซื้อทางออนไลน์
 • แจ้งให้เราติดต่อกลับ
 • โทร. 1736

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา
กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับหรือ โทร 1736

ความคุ้มครองครอบคลุมแบบนี้อย่าลังเลที่จะตัดสินใจเลือกประกันสุขภาพ TIP Cancer Plus
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงมีอายุไม่เกิน 60 ปี ก็สามารถซื้อประกันสุขภาพแล้วรับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมล

เช็กแผนความคุ้มครองโรคมะเร็งของคุณได้ทันที

วิธีการแจ้งเคลม

เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็ทำเรื่องเคลมง่าย ๆ มาก
โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

 • • กรณีเข้าโรงพยาบาลในเครือทิพยประกันภัย

  หากคุณเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเครือทิพยประกันภัย จะไม่ต้องสำรองจ่าย เพราะสามารถนำ บัตรประกัน ยื่นคู่กับ บัตรประชาชนได้เลยทันที หรือเพียงโหลดแอปพลิเคชัน TIP INSURE เข้าเมนูกรมธรรม์ของฉัน และยื่นให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เลย สะดวกง่ายสุด ๆ

 • • กรณีเข้าโรงพยาบาลนอกเครือทิพยประกันภัย

  กรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนอกเครือทิพยประกันภัย จะต้องสำรองจ่ายก่อน หลังจากนั้นนำ

  • • ใบเสร็จรับเงิน
  • • ใบรับรองแพทย์
  • • สำเนาบัตรประชาชน
  • • สำเนาสมุดบัญชี
  • • แบบฟอร์มของทิพยประกันภัย

  เพื่อส่งเคลมประกันผ่านแอปพลิเคชัน TIP FLASH CLAIM หรือผ่านอีเมล [email protected]

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 1- 60 ปี และต่ออายุได้ถึง 70 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบ ด้วยปี พ.ศ.เกิด) ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริตและไม่มีโรคประจำตัว
 2. กรมธรรม์นี้มีระยะเวลารอคอย 90 วันนับจากวันที่เริ่มมีผลบังคับครั้งแรก
 3. กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติ หรืออาการเกี่ยวข้อง หรือ สาเหตุที่สืบเนื่องจากโรคมะเร็งก่อนการทำประกันภัย
 4. หากกรมธรรม์นี้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์หมวดความคุ้มครองอื่นได้อยู่ และยังคงสามารถต่ออายุกรมธรรม์ดังกล่าวได้
 5. ในปีต่ออายุหากกรมธรรม์นี้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามแล้ว กรมธรรม์ดังกล่าวไม่สามารถให้ความคุ้มครองผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามในปีต่ออายุได้อีก
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง ทิพย แบบพิเศษ