ประกันรถยนต์ชั้น 2 พลัส คุ้มครองระยะสั้น

ประกันรถยนต์ชั้น 2 จ่ายน้อยแต่คุ้ม สามารถเลือกแผนความคุ้มครอง ได้ตามที่ต้องการ คุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่ ตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไปจนถึง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

รถเสียหาย

รถหาย

รถไฟไหม้

บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคลคภายนอก

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

ซื้อประกันออนไลน์ โทร 1736