รายละเอียดประกันรถยนต์ของคุณ

ปีที่จดทะเบียน

รับประกันรถไม่เกิน 10 ปี

ยี่ห้อรถ

รับประกันรถไม่เกิน 10 ปี

ประกันรถยนต์สำหรับผู้หญิง (Tiplady)

ให้มากกว่าประกันชั้น 1 แต่จ่ายเบี้ยเท่ากัน
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณผู้หญิงรับความคุ้มครองศัลยกรรม 1 ล้านบาท
คุ้มครองกระเป๋าและทรัพย์สินส่วนตัว 20,000 บาท
ชดเชยค่าเดินทาง 2,000 เมื่อเป็นฝ่ายถูกชน
(คุ้มครองอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้หญิง หรือผู้ชายขับขี่)

ให้มากกว่าประกันชั้น 1 แต่จ่ายเบี้ยเท่ากัน
บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณผู้หญิงรับความคุ้มครองศัลยกรรม 1 ล้านบาท
คุ้มครองกระเป๋าและทรัพย์สินส่วนตัว 20,000 บาท
ชดเชยค่าเดินทาง 2,000 เมื่อเป็นฝ่ายถูกชน
(คุ้มครองอุบัติเหตุ ทั้งกรณีผู้หญิง หรือผู้ชายขับขี่)

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1 Tiplady

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์

ประเภท
ประกันภัยรถยนต์
ความรับผิดต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
ตัวรถเอาประกัน อุบัติเหตุ(PA)/
เสียชีวิต/ประกันตัว
ความคุ้มครองพิเศษ
สูญหายไฟไหม้ รถชน ช่วยเหลือฉุกเฉิน กระเป๋าแบรนด์เนม ศัลยกรรม
1
1 Tip Lady
2พลัส
3พลัส
3
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท
1
1 Tip Lady
2+
3+
3

หมายเหตุ: คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุรถชน ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก