ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP Lady

เราให้มากกว่าประกันชั้น 1 Tip Lady ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง เพราะนอกจากจะคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ สูญหายและไฟไหม้ คุ้มครองผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและบุคคลภายนอกแล้วยังตอบโจทย์สุภาพสตรี ที่ต้องการความปลอดภัยและการดูแลเป็นพิเศษ ตลอด 24 ชม. เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ

ความคุ้มครอง

รถเสียหาย

รถหาย

รถไฟไหม้

น้ำท่วม

บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคลคภายนอก

ช่วยเหลือฉุกเฉิน

กระเป๋าแบรนด์เนม

ศัลยกรรม

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

ซื้อประกันออนไลน์ โทร 1736