ประกัน TIP อัพทูไมล์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 TIP อัพทูไมล์
คุ้มครองตามระยะทางสามารถเลือกได้ 5,000 กิโลเมตร หรือ 10,000 กิโลเมตร
เพื่อให้ความคุ้มครองตามระยะทาง ซึ่งเหมาะกับลูกค้าที่ใช้รถน้อย
ความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ความคุ้มครอง

รถเสียหาย

รถหาย

รถไฟไหม้

น้ำท่วม

บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร

ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

ซื้อประกันออนไลน์ โทร 1736