ประกันการเดินทางในประเทศ

TIP FLY SURE

ประกันเดินทางในประเทศ ที่ ”ดีที่สุด” จากทิพยประกันภัย ด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า ในราคาที่ถูกกว่าซื้อผ่านสายการบิน
ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงมีตั๋วเครื่องบิน
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย ให้คุณอุ่นใจตลอดทริป

ประกันเดินทางในประเทศ ที่ ”ดีที่สุด” จากทิพยประกันภัย ด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า ในราคาที่ถูกกว่าซื้อผ่านสายการบิน
ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงมีตั๋วเครื่องบิน
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย ให้คุณอุ่นใจตลอดทริป

ประกันเดินทางในประเทศ ที่ ”ดีที่สุด” จากทิพยประกันภัย ด้วยความคุ้มครองที่สูงกว่า ในราคาที่ถูกกว่าซื้อผ่านสายการบิน
ซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงมีตั๋วเครื่องบิน
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย ให้คุณอุ่นใจตลอดทริป

รายละเอียดประกันการเดินทางของคุณ

จังหวัดต้นทาง

จังหวัดปลายทาง

วันที่เดินทาง

0 วัน

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

เลือกได้สูงสุด 30 วัน

ความคุ้มครอง

*ประกันเดินทางในประเทศ ทุนประกันภัยและความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ

เบี้ยประกันภัย / คน (บาท)

เที่ยวเดี่ยว ไป-กลับ
55 บาท 129 บาท

ประกันเดินทางในประเทศ TIP FLY SURE ดีชัวร์ ยังไง?

ราคาถูกที่สุด... เมื่อเทียบกับการซื้อผ่านทุกสายการบินในประเทศ

คุ้มครองครบ... ทั้งอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สิน และเที่ยวบินล่าช้า ตลอดการเดินทางในประเทศ

คุ้มครองสูงกว่า... กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 4 ล้านบาท

ซื้อง่ายผ่านออนไลน์... เพียงมีตั๋วเครื่องบินก็ซื้อได้ พร้อมรับกรมธรรม์ประกันภัยผ่านอีเมล

เงื่อนไขการรับประกันเดินทาง

1) สำหรับผู้เอาประกันภัยซึ่งซื้อตั๋วโดยสารสำหรับใช้เดินทางโดยสายการบินในประเทศ

2) สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 – 80 ปีเท่านั้น

3) แบบประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยนต์

4) คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างการเดินทางในประเทศ สูงสุดไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน

5) ประกันเดินทางในประเทศ TIP FLY SURE คุ้มครองสำหรับทารกที่ร่วมเดินทางฟรี สำหรับผู้โดยสาร 1 คน ต่อ ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน ที่มีอายุ ไม่เกิน 2 ปี

*ตั๋วเครื่องบินเดินทางภายในประเทศที่ออกโดยสายการบินที่ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่ BANGKOK AIRWAYS (บางกอกแอร์เวย์) , HAPPY AIR (แฮปปี้แอร์), KAN AIR (กานต์แอร์), NOK AIR (นกแอร์) , ORIENT THAI AIRLINES (โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์) , SOLAR AIR (โซล่าแอร์), THAI AIRASIA (แอร์เอเชีย) , THAI AIRWAYS (การบินไทย), THAI LION AIR (ไทยไลอ้อนแอร์) , THAI SMILE AIRWAY (ไทยสมายล์), VIETJET AIR (เวียดเจ็ทแอร์)