โครงการ TIP Rainbow

ให้คุณก้าวข้ามกรอบมอบสิทธิ์ให้กับคนรัก คู่รัก หรือคู่ชีวิต
ครั้งแรกของวงการประกันภัย ที่ปลดล็อคข้อจำกัดของการประกันภัยส่วนบุคคล ทุกประเภท
เพิ่มทางเลือกใหม่ ใช้คำว่า “คุณ” เป็นคำนำหน้าชื่อ โดยไม่ต้องอิงเพศกำเนิดแบบเดิมๆ
รวมทั้งระบุ “คู่ชีวิต/คู่รัก” เป็นผู้รับผลประโยชน์ ได้โดยไม่ดูความสัมพันธ์ทางสายเลือด ไม่ว่าเพศใดก็ตาม
พบกับแผนประกันภัยหลากหลายดังต่อไปนี้ ที่รองรับความต้องการของ “คุณ” อย่างเข้าใจและใส่ใจ..

ให้คุณก้าวข้ามกรอบมอบสิทธิ์ให้กับคนรัก คู่รัก หรือคู่ชีวิต ครั้งแรกของวงการประกันภัย ที่ปลดล็อคข้อจำกัดของการประกันภัยส่วนบุคคล ทุกประเภท เพิ่มทางเลือกใหม่ ใช้คำว่า “คุณ” เป็นคำนำหน้าชื่อ โดยไม่ต้องอิงเพศกำเนิดแบบเดิมๆ รวมทั้งระบุ “คู่ชีวิต/คู่รัก” เป็นผู้รับผลประโยชน์ ได้โดยไม่ดูความสัมพันธ์ทางสายเลือด ไม่ว่าเพศใดก็ตาม พบกับแผนประกันภัยหลากหลายดังต่อไปนี้ ที่รองรับความต้องการของ “คุณ” อย่างเข้าใจและใส่ใจ..