คุณสามารถอ่าน FAQ การซื้อประกันเดินทางได้

คลิกที่นี่

ประกันเดินทาง สบายใจทั่วโลก

ประกันการเดินทาง สบายใจทั่วโลก จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครองคุณและครอบครัว
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วโลก ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล
ให้ ประกันการเดินทาง ดูแลคุณทุกการเดินทาง
ตลอดการเดินทาง และใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทันที ตอบสนองทุกความต้องการ

ความคุ้มครอง

เบี้ย ประกันเดินทาง

ค่าเบี้ย ประกันท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับ:

  • แผนประกันการเดินทางที่คุณต้องการ
  • ระยะเวลาเดินทาง

เงื่อนไขการรับประกันเดินทาง

1) แผนรับประกัน อายุ 1 - 85 ปี

2) แผนรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

3) แผนครอบครัวสำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส อายุไม่เกิน 75 ปี ฟรี ! คุ้มครองบุตร 2 คน อายุ 1-21 ปี ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

รายละเอียด
ประกันการเดินทางของคุณ

0 วัน
ระยะเวลาเดินทาง (วัน)