เที่ยวเมืองนอกอุ่นใจ แค่มีประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
31 ธันวาคม 2022
ผู้ชม: 3347 คน

 

เที่ยวเมืองนอกอุ่นใจ แค่มีประกันภัยเดินทางต่างประเทศ

 

         หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย หลายๆ ประเทศ ทั้งในโซนยุโรป อเมริกา และเอเชีย เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวกันตามปกติแล้ว ใครที่วางแผนจะไปเที่ยวเมืองนอก เที่ยวต่างประเทศ ก็อย่าลืม ซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศไว้ด้วย หากเกิดเหตุไม่คาดฝันใดๆ ก็ยังเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ ไร้กังวล ไม่ว่าจะเป็นกรณีกระเป๋าเดินทางหาย กระเป๋าส่งผิดสนามบิน ส่งผิดประเทศ หรือกระเป๋าเดินทางชำรุด เสียหาย กรณีไฟล์ทบินดีเลย์ ถูกยกเลิก หรือดันเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บขณะท่องเที่ยวในต่างแดน หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ประกันภัยเดินทางต่างประเทศจะให้ความคุ้มครองอย่างไร และมีวิธีเคลมประกันเดินทางอย่างไรบ้าง เราไปหาคำตอบกับ TIPINSURE กันเลยค่ะ

 

ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองอะไรบ้าง

1. ค่ารักษาพยาบาล

         หากเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ หากมีประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ก็จะได้รับความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี เพราะค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศนั้นมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้หากมีความจำเป็นต้องถูกส่งตัวกลับเพื่อมารักษาพยาบาลต่อที่ประเทศไทย ทางประกันภัยเดินทางต่างประเทศก็ยังคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและส่งกลับประเทศอีกด้วย

 

 2. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ

         แต่หากในกรณีที่เกิดเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ทำประกันได้รับบาดเจ็บสาหัส มีการสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ทางประกันภัยเดินทางต่างประเทศจะให้เงินชดเชยแก่ผู้ทำประกัน หรือญาติของผู้ทำประกันภัยตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนย้ายศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยด้วยเช่นกัน

 

3. เงินชดเชยกรณีไฟล์ทบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิก

         ขณะที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางกลับ แล้วเกิดเหตุการณ์เที่ยวบินดีเลย์ ล่าช้า หรือถูกยกเลิกด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น สภาพอากาศเลวร้าย เครื่องยนต์ขัดข้อง หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ทำให้ต้องเสียเวลารอนานหลายชั่วโมง หรือต้องเสียเงินเพื่อจองตั๋วเครื่องบินใหม่ หรือต้องหาสถานที่พักอาศัยชั่วคราวนั้น ทางประกันภัยเดินทางต่างประเทศก็จะให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ตามทุนประกันที่ทำไว้

 

4. เงินชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางหาย ได้รับล่าช้า หรือเสียหาย สูญเสีย

         กระเป๋าเดินทางหายขณะเดินทางไปต่างประเทศก็อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ซึ่งหากทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศไว้ ยังไงก็ได้รับความคุ้มครองในส่วนนี้ รวมถึงกรณีกระเป๋าเดินทางเสียหาย ได้รับกระเป๋าช้า ก็อาจได้รับเงินชดเชยเป็นค่าซ่อมกระเป๋า หรือได้กระเป๋าเดินทางใหม่ในรุ่นเดียวกัน และมีสภาพใกล้เคียงกับของเดิม หรือหากกระเป๋ามาส่งช้า ส่งผิดที่ ก็สามารถขอเงินชดเชยเพื่อซื้อของที่จำเป็นก่อนได้ แล้วนำใบเสร็จมายื่นเรื่องเคลมประกันในภายหลัง

 

5. ใช้ในการขอวีซ่า

         อีกข้อสำคัญที่ใครหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ นั่นก็คือ การทำประกันภัยเดินทางต่างประเทศ จะสามารถนำไปใช้ขอวีซ่าได้ โดยเฉพาะ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ที่ต้องใช้ในการเดินทางผ่านประเทศโซนยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สเปน อิตาลี ออสเตรีย  ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์  เป็นต้น ซึ่งในการทำวีซ่าเชงเก้นนั้นจำเป็นจะต้องใช้เอกสารประกันเดินทางต่างประเทศแนบไปด้วย จึงจะสามารถขอวีซ่าได้นั่นเอง

 

วิธีเคลมประกันเดินทางต่างประเทศ เมื่อเจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ

         ในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุนั้น สามารถทำเรื่องเคลมประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ได้ดังนี้

 1. สำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองก่อน แล้วจึงนำเอกสารมาเบิกเงินชดเชยกับบริษัทประกันที่ประเทศไทย
 2. หากกรณีที่ค่าใช้จ่ายสูง ไม่สามารถสำรองจ่ายเองได้ สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือจากบริษัทประกัน
 3. ในกรณีที่กลับมาประเทศไทยแล้ว ให้ติดต่อบริษัทประกัน เพื่อขอเคลมประกันเดินทาง โดยสามารถแจ้งเคลมผ่ายอีเมล ไปรษณีย์ ติดต่อยังบริษัทประกันโดยตรง หรือติดต่อ Call Center เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกันเดินทางต่างประเทศ กรณีเจ็บป่วย-อุบัติเหตุ

 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 • ใบรับรองแพทย์
 • กรมธรรม์ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่จะให้บริษัทประกันโอนเงินชดเชยเข้ามา

 

วิธีเคลมประกันการเดินทางต่างประเทศ เมื่อกระเป๋าเดินทางหาย

            หากกระเป๋าเดินทางหาย ถูกส่งผิดที่ หรือถูกส่งล่าช้า สามารถติดต่อกับทางสนามบิน หรือ สายการยินเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อดำเนินการแล้วพบว่ากระเป๋าเดินทางหายจริงๆ จะต้องมีเอกสารยืนยันจากสายการบินอย่างเป็นทางการว่ากระเป๋าเดินทางได้มีการสูญหาย ซึ่งในเอกสารต้องระบุไว้ด้วยว่าได้รับการชดเชยจากสายการบินไปแล้วเท่าไร จากนั้นทางบริษัทประกันจะได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อ โดยพิจารณาจากมูลค่าของทรัพย์สินที่หายไป หรือจ่ายตามราคาจริง หรือหาของที่คล้ายกันมาทดแทนให้ ทั้งในแง่ของสภาพและราคา

 

เอกสารที่ใช้ในการเคลมประกันเดินทางต่างประเทศ กรณีกระเป๋าเดินทางหาย

 • เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสายการบิน ที่ยืนยันว่ากระเป๋าเดินทางหาย
 • ใบเสร็จของทรัพย์สินที่ต้องการเคลมประกัน
 • รูปภาพทรัพย์สินที่หายไป เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ (ถ้ามี)
 • เอกสารข้อตกลงที่แสดงหลักฐานเงินชดเชยที่ได้รับจากสายการบิน

 

วิธีเคลมประกันการเดินทางต่างประเทศ กรณีไฟล์ทดีเลย์ ถูกยกเลิก

         ในกรณีไฟล์ทบินดีเลย์ หรือ ถูกยกเลิก หากกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศให้ความคุ้มครองในส่วนนี้ไว้ด้วยนั้น สามารถแจ้งเคลมกับบริษัทประกันได้ภายใน 30 วัน โดยผู้ทำประกันภัยจะได้รับเป็นเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเดินทาง หรือค่าที่พักเพิ่มเติม ซึ่งจะได้รับเงินตามทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

เอกสารที่ใช้แจ้งเคลมประกันการเดินทาง

 • หนังสือรับรองจากสายการบิน ที่มีการระบุว่าไฟล์ทบินล่าช้า หรือ ถูกยกเลิก
 • ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่
 • ใบเสร็จค่าที่พัก หรือค่าเดินทาง ที่ใช้ไประหว่างที่ถูกเลื่อนเที่ยวบิน หรือถูกยกเลิกเที่ยวบิน
 • Boarding Pass
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ส่งไปยังบริษัทประกัน

 

         การเที่ยวต่างประเทศช่วยทำให้เราได้เปิดหูเปิดตา แต่คงจะดีกว่าถ้ามีประกันภัยเดินทางต่างประเทศไว้ด้วย เพราะเราไม่อาจคาดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในทางข้างหน้า ทำให้ ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งหากใครที่กำลังมองหา ประกันการเดินทางทั้งในประเทศ และต่างประเทศอยู่ละก็ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันการเดินทางผ่านเว็บไซต์ www.TIPINSURE.com  ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ปลายนิ้ว

 

#Tag: