จะซื้อ ประกันเดินทางต่างประเทศ เลือกยังไงดี?
06 ตุลาคม 2023
ผู้ชม: 2889 คน

เตรียมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ ซื้อ ประกันเดินทางต่างประเทศ ไว้ด้วยก็ดีนะ เพราะไม่อย่างนั้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลในบางประเทศแพงกว่ามาก และคงไม่ดีแน่หากต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเอง เที่ยวบินล่าช้าหรือโดนยกเลิกจนพลาดการต่อเครื่อง รวมไปถึงกระเป๋าเดินทางชำรุด มาถึงล่าช้าหรือสูญหาย ทริปของคุณอาจต้องสะดุดลงและหมดสนุกเอาได้ การซื้อประกันเดินทางต่างประเทศเอาไว้ก่อนเริ่มต้นทริปจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เดินทาง ช่วยให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น

เลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศยังไงดี?

ใครกำลังวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศ หรือกำลังตัดสินใจซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ มาดูกันสิว่า เราควรเลือกซื้อประกันยังไงถึงจะเหมาะกับตนเองมากที่สุด โดยประกันเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันที่ครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ ทรัพย์สิน รวมถึงเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีเบี้ยประกันไม่แพงเริ่มต้นที่หลักร้อยเท่านั้น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ประกันเดินทางต่างประเทศรายครั้งหรือรายเที่ยว จะกำหนดระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันเดินทางออกจากไทยและวันกลับเอาไว้ชัดเจน เช่น  7 วัน, 14 วัน เป็นต้น โดยจะมีเบี้ยประกันถูกกว่าแบบรายปี ซึ่งให้ความคุ้มครองแบบเหมาเที่ยวการเดินทางเป็นระยะเวลา 1 ปี กล่าวคือใน 1 ปีที่ทำประกันเดินทางต่างประเทศรายปีไว้ คุณจะเดินทางไปต่างประเทศกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นใครที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ซื้อแบบรายปีก็น่าจะคุ้มค่ามากกว่าและไม่ต้องซื้อบ่อย ๆ ด้วย ทั้งนี้ระยะเวลาความคุ้มครองที่ซื้อได้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละแห่งกำหนด เช่น TIP INSURE มีแผนประกันเดินทางต่างประเทศแบบรายปี จำกัดการเดินทางแต่ละครั้งต่อเนื่องติดต่อกันสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ส่วนแบบรายเที่ยวซื้อได้สูงสุด 180 วันต่อเที่ยว

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ดูความคุ้มครองและบริการพิเศษที่คุณจะได้รับ

  • ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยกะทันหัน
  • ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศได้รับความคุ้มครองค่าเคลื่อนย้ายพยาบาลฉุกเฉินและเคลื่อนย้ายกลับประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ
  • ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศได้รับค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศได้รับความคุ้มครองกรณีเที่ยวบินดีเลย์หรือถูกยกเลิก เมื่อสภาพอากาศไม่ดี ทำให้เที่ยวบินล่าช้ากลับไทยไม่ได้
  • ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศได้รับความคุ้มครองสัมภาระและทรัพย์สิน รับค่าชดเชยในกรณีสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง

นอกจากนี้อาจมีบริการหรือเงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ให้คุณพิจารณาอีกด้วย เช่น ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วโลก บริการให้คำปรึกษาทั้งการเดินทางและการแพทย์ เป็นต้น โดยคุณสามารถเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศได้ทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และแบบครอบครัว เพียงต้องเลือกให้เหมาะกับจำนวนผู้รวมทริปที่สมัครใจซื้อประกัน จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลดที่คุ้มค่ามากที่สุด ไม่ใช่แค่เรื่องเบี้ยประกัน จำนวนวันในการเดินทาง ความคุ้มครอง และบริการพิเศษอื่น ๆ ที่คุณจะได้รับเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้อีกที่คุณต้องพิจารณาเมื่อจะเลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ

 เลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศต้องพิจารณาเรื่องอะไรอีกบ้าง?

  • เลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ต้องดูว่าคุณจะเดินทางไปประเทศไหน?

ประเทศที่จะเดินทางไปมีส่วนทำให้เบี้ยประกันถูกหรือแพงด้วย โดยมีทั้งคุ้มครองประเทศเดียว โซนเอเชีย หรือคุ้มครองทั่วโลกก็มี เลือกให้เหมาะกับการเดินทางของคุณ นอกจากนี้หากเดินทางไปประเทศที่ต้องทำวีซ่า จะต้องเลือกแผนที่สามารถแนบยื่นขอวีซ่าได้ และต้องศึกษาเงื่อนไขของแต่ละประเทศก่อนว่ามีการกำหนดวงเงินคุ้มครองขั้นต่ำหรือไม่ เพราะบางประเทศจะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเทศกลุ่มยุโรปหรือวีซ่าเชงเก้น ต้องมีวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท อย่างไรก็ตาม ประกันเดินทางต่างประเทศอาจไม่คุ้มครองบางประเทศ ดังนั้นควรศึกษาและพิจารณาแผนประกันของบริษัทนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ

  • เลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศให้เหมาะกับแพลนการเดินทางและท่องเที่ยวของคุณ

การเดินทางครั้งนี้คุณตั้งใจจะไปทำอะไรบ้าง เช่น ไปทำงาน ไปเที่ยวแบบสบาย ๆ หรือไปเที่ยวแบบลุย ๆ หากแพลนไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะสามารถพิจารณาเลือกประกันเดินทางต่างประเทศที่ครอบคลุมกิจกรรมของคุณได้ง่ายขึ้น หรือเน้นการคุ้มครองไปที่กิจกรรมที่คุณจะทำ เช่น มีแพลนจะเช่ารถขับเพื่อไปทำกิจกรรมต่าง ๆ คุณก็ควรมองหาความคุ้มครองกรณีหากขับรถชนบุคคลอื่น มีการคุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ 

  • เลือกซื้อประกันเดินทางต่างประเทศจากบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ และเบี้ยประกันที่รับไหว

ก่อนการตัดสินใจ ควรศึกษาข้อมูลและหาอ่านรีวิวของผู้ที่เคยซื้อประกันเดินทางต่างประเทศของบริษัทประกันนั้น ๆ ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นสามารถติดต่อได้ทันทีหรือตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ กรณีหากเจ็บป่วยมีโรงพยาบาลที่สามารถเข้ารักษาได้มากน้อยเพียงใด พิจารณาเรื่องเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจด้วย

 

ซึ่งหากใครกำลังมองหาประกันเดินทางต่างประเทศที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถืออยู่ ก็ต้องนี่เลย ประกันเดินทางต่างประเทศของ TIP INSURE คุ้มครองครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วโลก ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ยื่นขอวีซ่าได้ทันที มีหลากหลายแผนประกันและราคาให้เลือก โดยสามารถซื้อประกันออนไลน์ได้ง่าย ๆ ที่ TIPINSURE.COM หรือโทร 1736 เพื่อให้คุณเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างอุ่นใจ

#Tag: