บทความ

5 สถานที่เที่ยวสุดชิค ไปแบบเช้าเย็นกลับ

มาอัพเดตกันหน่อยว่าปัจจุบันมีที่ไหนน่าไปบ้าง เผื่อเพื่อนๆยังไม่เคยไปและกำลังคิดไม่ตกถึงวันหยุดที่จะถึงนี้ ไปดูกันครับ ลุยย

11 กุมภาพันธ์ 2019

พระภูมีจอมกษัตริย์แห่งสากล

เลขาธิการองค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯถวายรางวัล “ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรไทยตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งรางวัลเกียรติยศนี้องค์การสหประชาชาติริเริ่มขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสอันสำคัญนี้ ทรงได้รับการถวายรางวัลเกียรติคุณพิเศษนี้เป็นพระองค์แรก

14 ธันวาคม 2016

ราษฎร์ทุกถิ่นแซ่ซ้องสดุดี

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์นั้น ไม่อาจที่จะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาอย่างสม่ำเสมอ ถึงบางครั้งจะต้องทรงผจญกับเหตุการณ์อันน่าสลดพระทัย แต่ก็ไม่ทรงหมดกำลังพระทัยที่จะทำต่อไป ด้วยสิ่งที่ทรงยึดมั่นไว้ตลอดเวลา คือ พระราชดำรัสประโยคว่า “แม่สอนไว้ให้เป็นคนพูดความจริงและซื่อสัตย์”

12 ธันวาคม 2016

พระมหากรุณาก่อเกื้อทั่วแผ่นดิน

วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๐ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในนามของรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายชัยมงคลเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกปี ทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศความสมานฉันท์ของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ถวายประราชสมัญญา “มหาราช” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12 ธันวาคม 2016
ดูเพิ่มเติม