FAQ ประกันรถยนต์บนเว็บไซต์ TipInsure

ขั้นตอนการสมัคร และการได้รับกรมธรรม์

1. สมัครประกันรถยนต์บนเว็บไซต์ทำอย่างไร

สมัครง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. กรอกรายละเอียดรถยนต์ (ปีจดทะเบียน, ยี่ห้อรถยนต์ ,รุ่นรถ ,ประเภทการใช้งาน)
 2. ระบบจะแสดงแผนประกัน โดยลูกค้าสามารถปรับทุนประกันภัย (บางรุ่น) และเลือกซ่อมอู่ หรือซ่อมห้าง
 3. กรอกรายละเอียดข้อมูล
 4. ยืนยันการชำระเงิน และDownload กรมธรรม์ได้ทันที (ระบบจะส่งหน้าตารางกรมธรรม์เข้าอีเมลของลูกค้า หากไม่ได้รับกรมธรรม์กรุณาติดต่อ callcentertipinsure@dhipaya.co.th)

2. จะทราบได้อย่างไรว่า ซื้อประกันเรียบร้อยแล้ว และสำเร็จแล้ว

เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จระบบจะพาไปหน้าดาวน์โหลด กรมธรรม์ และระบบจะส่งหน้าตารางกรมธรรม์เข้าอีเมลของลูกค้า หากไม่ได้รับกรมธรรม์กรุณาติดต่อ callcentertipinsure@dhipaya.co.th

ในกรณีที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ ประเภท1 เนื่องจากมีกระบวนการตรวจสภาพรถ ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระเบี้ยประกัน จะมีผลคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกัน เฉพาะกรณีรถที่เอาประกันภัยชนกับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ และเมื่อบริษัทฯส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถคันเอาประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองการชนทุกชนิด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะโทรไปประสานลูกค้าให้เองทันทีที่ได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

3. บริษัทจะส่งกรมธรรม์ตัวจริงตามไปให้หรือไม่

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกฉบับทางบริษัทจะส่งตามไปตามที่อยู่ของลูกค้า (ในส่วนของประกันรถยนต์ประเภท1 จะดำเนินการหลังจากผ่านการตรวจสภาพรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

4. หากใช้งานเว็บไซต์ ไม่สะดวกจะทำอย่างไร

กรอกชื่อ เบอร์โทรที่หน้าแรกให้เราติดต่อกลับ หรือโทรเพื่อปรึกษาเรื่องแผนประกันภัยได้ที่ 025298855

วิธีชำระเงิน

1. การซื้อประกันภัยรถยนต์เว็บไซต์ ชำระเงินอย่างไร

สามารถชำระผ่านทางบัตรเครดิต VISA,MASTER CARD ของทุกธนาคาร รวมถึงบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย

2. หากไม่สะดวกชำระเงินทางบัตรเครดิต สามารถชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

กรอกชื่อ เบอร์โทรที่หน้าแรกให้เราติดต่อกลับ หรือโทรเพื่อปรึกษาเรื่องแผนประกันภัยได้ที่ 025298855

3. จะได้รับใบเสร็จได้อย่างไร

ใบเสร็จตัวจริงจะส่งไปพร้อมกับกรมธรรม์ (ในส่วนของประกันรถยนต์ประเภท1 จะดำเนินการหลังจากผ่านการตรวจสภาพรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)

ความคุ้มครอง

1. TIP LADY ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม จากประกันภัยรถยนต์พื้นฐาน


1. ค่าศัลยกรรมสำหรับผู้เอาประกันภัยจากอุบัติเหตุขณะอยู่ในรถยนต์ที่เอาประกันภัย จ่ายตามจริง สูงสุด 1,000,000 บาท บริษัทฯ จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หักจำนวนความรับผิดชอบส่วนแรก ที่เป็นส่วนเกินจากค่ารักษาพยาบาล ใน 2 กรมธรรม์ประกันภัย (ตามลำดับ) ดังนี้

1.1. กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)

1.2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ภาคสมัครใจ) สำหรับแนบท้ายความคุ้มครอง เพิ่มเติมการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล


2. เงินชดเชยค่าเดินทาง สูงสุด 2,000 บาทต่อครั้ง กรณีรถยนต์เข้าอู่ซ่อม ที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก ระบุคู่กรณีได้ และผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก (สูงสุด 3 ครั้ง/ปี)


3. ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ จากการถูกโจรกรรม จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/เหตุการณ์


4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ จากอุบัติเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท

< br/>

บริษัทฯขอสงวนสิทธิมอบความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้เอาประกันภัยคนที่1 ตามหน้าตารางกรมธรรม์เท่านั้น ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด กรุณาศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยที่ www.dhipaya.co.th บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดหาบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตามวิธีการที่เหมาะสมและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทเท่านั้น

2. TIP LADY บริการเสริมพิเศษ


1. สิทธิประโยชน์บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน

 • บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดรถเสีย
 • บริการความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อทำการซ่อมแซมเล็กน้อยบนท้องถนน
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • บริการจัดส่งน้ำมัน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง ในกรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉินไม่สามารถขับเคลื่อนได้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน
 • บริการความช่วยเหลือแก่รถยนต์ที่กุญแจถูกล็อกโดยไม่ตั้งใจ
 • บริการรับกุญแจสำรอง กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตร กรณีที่เกินกว่า 20 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่าง
 • บริการจัดหาช่างกุญแจที่มีความชำนาญ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการใช้ช่างกุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถยนต์นั้น โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อน และผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
 • บริการจัดหารถยก/รถลากจูง เพื่อยก/ลากจูงยานพาหนะของลูกค้าไปยังอู่หรือศูนย์ซ่อมที่ใกล้ที่สุดหรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ผู้เอาประกันภัยต้องการ
 • บริการยก/ลากรถ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี บริการยก/ลากรถ ไปในสถานที่ที่ต้องการ ภายในระยะทาง 30 กิโลเมตร ส่วนต่างคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการส่วนต่าง
 • สำหรับการยก/ลากรถ ระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กิโลเมตร) ทางศูนย์บริการของหน่วยงานบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับผู้เอาประกันภัย เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
 • บริการจัดหารถทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ของผู้เอาประกันภัยถูกยก ลากออกจากที่เกิดเหตุ ทางศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินจะทำการประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการโดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด

 • 2. สิทธิประโยชน์เมื่อเดินทางออกจากบ้าน
  กรณีที่รถยนต์ที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ประสบเหตุขัดข้องในรัศมีเกินกว่า 100 กิโลเมตรจากบ้าน และมีการยกรถเข้าศูนย์ / อู่บริการ โดยไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียวกัน ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการหรือกลับบ้านสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมไม่เกิน 5 ท่าน
 • บริการโรงแรมที่พักไม่เกิน 2 คืนสำหรับคนขับและผู้โดยสาร รวมไม่เกิน 5 ท่าน ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อท่านต่อคืน บริการนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม โทรศัพท์ และอื่นๆ ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ
 • บริการรถเช่าฟรีไม่เกิน 2 วัน ในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน

 • ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภันภัยที่จะเดินทางต่อไปตามทางเลือกข้างต้น เมื่อรถยนต์ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว จะถูกนำส่งยังที่พักอาศัยหรือจุดหมายปลายทางของผู้เอาประกันภัย


  3. สิทธิประโยชน์บริการพิเศษเพิ่มเติม

 • บริการดูแลค่าโดยสารรถยนต์นั่งสาธารณะ (Taxi) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง (เหตุการณ์) ในกรณีรถยนต์ต้องถูกยก ลากจากจุดที่เกิดเหตุ
 • บริการประสานงานจัดหาพนักงานขับรถให้แทน กรณีผู้เอาประกันภัยร้องขอ จำนวน 1 ครั้งต่อปี ภายในวงเงินไม่เกิน 700 บาท (ระยะทาง 25 กม.) บริการภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการให้บริการพนักงานขับรถ จะให้บริการโดยผู้ให้บริการที่บริษัทมอบหมาย เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

  1. กรณีประสงค์ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ที่ได้สมัครแล้ว สามารถดำเนินการได้หรือไม่

  กรณีการตรวจสภาพรถที่เอาประกันภัยไม่ผ่าน และไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น บริษัทฯจะคืนเงินเต็มจำนวนเบี้ยประกันภัย แต่สำหรับรถที่เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนการตรวจสภาพรถบริษัทจะคืนเงินตามสัดส่วน

  2. กรณีประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์ที่ได้สมัครแล้ว สามารถดำเนินการได้หรือไม่

  กรณีกรอกข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ สามารถแจ้งได้ที่ callcentertipinsure@dhipaya.co.th

  การแจ้งเคลมรถยนต์

  1. หากต้องการแจ้งเคลมรถยนต์ สามารถทำได้อย่างไร

  หากประสบอุบัติหตุ หรือต้องการแจ้งเหตุ ติดต่อแจ้งรายละเอียดที่ Dhipaya Hotline 1736 กด1 ทิพยประกันภัย จะจัดเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่รับแจ้ง และไปยังจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด รายละเอียดอื่นเกี่ยวกับสินไหมรถยนต์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก