คำถามที่พบบ่อย

สมัครง่ายๆเพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • 1. ศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • 2. เลือกแผนความคุ้มครองที่ต้องการ
 • 3. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคล
 • 4. ชำระเงิน

  • ระบบจะส่งกรมธรรม์ประกันภัย (E-Policy) เข้า E-mail ของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

กรณีที่ซื้อประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน (Waiting Period) คือ กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองภายหลัง 14 วัน นับจากวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย หรือ วันที่ที่ระบุเริ่มต้นความคุ้มครอง

จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท

ทางบริษัทฯ จะส่ง E-mail ยืนยันคำสั่งซื้อ และรายละเอียดการสั่งซื้อประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไปที่ E-mail ของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ ภายหลังจากชำระค่าเบี้ยประกันภัย

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย (E-Policy) เป็นไฟล์ PDF ทาง E-mail ของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ที่ได้รับทาง E-mail เป็น E-Policy สามารถพิมพ์และนำไปใช้ได้

บริษัทฯ จะจัดส่งกรมธรรม์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งที่ระบุไว้ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากชำระค่าเบี้ยประกันภัย

วิธีชำระเงิน

วิธีที่ 1 ชำระผ่านทางบัตรเครดิต VISA,MASTER CARD ของทุกธนาคาร รวมถึงบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ

สำหรับบัตรเดบิต จะต้องทำการเปิดบริการให้สามารถทำรายการชำระเงินผ่านทางออนไลน์ได้ก่อน

Kbank : Click

SCB : คลิก

KTB : คลิก

BBL : คลิก

KRUNGSRI : คลิก

วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่านทาง Internet Banking โดยการลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อระบุ User และ Password ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

*กรณีไม่ทราบ User และ Password ไม่แนะนำวิธีนี้ ให้เลือกเป็นชำระเงินผ่านทาง Counter *

วิธีที่ 3 ชำระเงินผ่าน Counter

**Download ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Counter คลิก

มี 3 วิธี ได้แก่

 1. จ่ายผ่านAPPธนาคารในมือถือ : แสกนQR code
 2. จ่ายผ่านเคาเตอร์ธนาคาร : Print เอกสารที่มีบาร์โค้ดไปชำระเงิน
  ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารออมสิน
 3. จ่ายผ่านเคาเตอร์ร้านค้า : Print เอกสารที่มีบาร์โค้ดไปชำระเงินที่ Tesco Lotus, BigC, Pay@Post, Mpay ,True Money, CenPay, บุญเติม

หมายเหตุ

 1. กรณีวันเริ่มคุ้มครองวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการสั่งซื้อ จะไม่สามารถชำระเงินผ่านทาง Internet Banking และเคาเตอร์ได้
 2. โปรดชำระเงินภายในเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนระบบยกเลิกรายการ

ความคุ้มครอง

กรุณาติดต่อ E-mail : [email protected]
หรือ Call Center : 1736

 • ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จะมีระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 • ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกันภัยจะชดเชยเต็มทุนประกันภัยตามแผนความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อไว้ ซึ่งผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินชดเชยภายใน 15 วัน หลังจากส่งเอกสารประกอบการเรียบร้องค่าสินไหมมาที่เอกสารเข้ามาที่บริษัทฯ ทั้งนี้ ภาวะวิกฤติ เช่น การรักษาอยู่ในห้อง ICU จะยังไม่ถือว่าเป็นภาวะโคม่า ดังนั้นจะใช้ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อไว้

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา และผลตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกันภัยจะคุ้มครองค่าตรวจเช้า พร้อมค่ารักษาพยาบาลทั้ง IPD และ OPD (รวมถึงค่าห้อง ค่าอาหาร) ที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินทุนประกันภัยตามแผนความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อไว้ โดยอ้างอิงจากความเห็นของแพทย์ และใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ขอเข้ารับการตรวจหาติดเชื้อไวรัสโคโรนาเอง และผลตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนานั้น ประกันภัยจะไม่คุ้มครองในส่วนนี้

การเรียกร้องค่าสินไหม

ดาวโหลดเงื่อนไขความคุ้มครอง

เงื่อนไขความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา คลิก