ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

คุณมีบ้านแบบไหน

บ้านคุณสร้างมาจาก

พื้นที่ใช้สอยของบ้านคุณเป็นเท่าไหร่

กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณเป็นเจ้าของหรือไม่

มูลค่าทรัพย์ภายในบ้านของคุณ

บาท