รายละเอียดบ้านของคุณ

บ้านคุณเป็นแบบไหน

บ้านคุณสร้างมาจาก

ขนาดพื้นที่ใช้สอย

กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทำไมใครๆ ก็ซื้อประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย กับ TIPINSURE

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นกับบ้านของเราได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ น้ำท่วม ซึ่งการทำประกันบ้าน จะคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของเราจากกรณีดังกล่าว