ประกันท่องเที่ยว สบายใจทั่วไทย / ประกันเดินทางในประเทศ

ประกันท่องเที่ยว ดูแลคุณไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวในไทยหรือไปทั่วโลก
ประกันท่องเที่ยว จากทิพยประกันภัยให้ความคุ้มครองคุณให้เที่ยวอย่างสบายใจ
ครอบคลุมทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล
คำนวณเบี้ย ประกันเดินทาง ได้เลย

ประกันท่องเที่ยว Tip Fly Sure

  • ประกันเดินทางในประเทศที่ราคาถูกที่สุด
  • ประกันเดินทางในประเทศซื้อง่ายผ่านออนไลน์
ดูความคุ้มครองอย่างละเอียดซื้อออนไลน์

ประกันท่องเที่ยว สบายใจทั่วโลก

  • ใช้ขอวีซ่า ได้ชัวร์
  • เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต หายห่วงชัวร์
  • ป่วยเดินทางไปไม่ได้ ได้คืนชัวร์
  • เดินทางกลับไม่ได้ คุ้มครองต่อให้ชัวร์
ดูความคุ้มครองอย่างละเอียดซื้อออนไลน์