ประกันท่องเที่ยว

ประกันท่องเที่ยว ดูแลคุณไม่ว่าคุณจะท่องเที่ยวในไทยหรือไปทั่วโลก
ประกันท่องเที่ยว จากทิพยประกันภัยให้ความคุ้มครองคุณให้เที่ยวอย่างสบายใจ
ครอบคลุมทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล
คำนวณเบี้ย ประกันเดินทาง ได้เลย

ประกันท่องเที่ยว สบายใจทั่วไทย

  • อุบัติเหตุบาดเจ็บ จ่ายชัวร์
  • อุบัติเหตุบาดเจ็บ จ่ายชัวร์
  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน อุ่นใจชัวร์
ดูความคุ้มครองอย่างละเอียดซื้อออนไลน์

ประกันท่องเที่ยว สบายใจทั่วโลก

  • ใช้ขอวีซ่า ได้ชัวร์
  • เจ็บป่วย บาดเจ็บ เสียชีวิต หายห่วงชัวร์
  • ป่วยเดินทางไปไม่ได้ ได้คืนชัวร์
  • เดินทางกลับไม่ได้ คุ้มครองต่อให้ชัวร์
ดูความคุ้มครองอย่างละเอียดซื้อออนไลน์