คุณสามารถอ่าน FAQ การซื้อประกันเดินทางได้

คลิกที่นี่

ประกันเดินทาง สบายใจทั่วโลก

ประกันการเดินทาง สบายใจทั่วโลก จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครองคุณ
และครอบครัว ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วโลก ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน
ค่ารักษาพยาบาลและใช้ยื่นขอวีซ่าได้ทันที

ประกันภัยเดินทางสบายใจทั่วไทย จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล
ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจตลอดการเดินทาง

ประกันภัยเดินทางสบายใจทั่วไทย จากทิพยประกันภัย
ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย
ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลตอบสนองทุก
ความต้องการของคุณ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจตลอดการเดินทาง

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันเดินทาง

1) แผนรับประกัน อายุ 1 - 85 ปี

2) แผนรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

3) แผนครอบครัวสำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสอายุไม่เกิน 75 ปี ฟรี ! คุ้มครองบุตร 2 คน อายุ 1-21 ปี ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

รายละเอียดประกันการเดินทางของคุณ

จุดมุ่งหมายปลายทางของคุณ (เลือกได้สูงสุด 3 ประเทศ)

กรณียื่นขอ Schengen Visa :
กรุณาเลือก : Schengen
ตรวจสอบประเทศกลุ่มยุโรป : คลิก

วันที่เดินทาง

0 วัน

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกันการเดินทาง