คุณสามารถอ่าน FAQ การซื้อประกันเดินทางได้

คลิกที่นี่

รายละเอียดประกันการเดินทางของคุณ

จุดมุ่งหมายปลายทางของคุณ (เลือกได้สูงสุด 3 ประเทศ)

กรณียื่นขอ Schengen Visa :
กรุณาเลือก : Schengen
ตรวจสอบประเทศกลุ่มยุโรป : คลิก

วันที่เดินทาง

0 วัน

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

เลือกได้สูงสุด 180 วัน

เดินทางล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วัน

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันเดินทาง

1) แผนรับประกันสำหรับประกันเดินทาง อายุ 1 - 85 ปี

2) ประกันเดินทางแผนรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

3) ประกันเดินทางแผนครอบครัวสำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสอายุไม่เกิน 75 ปี ฟรี ! คุ้มครองบุตร 2 คน อายุ 1-21 ปี ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกันการเดินทาง