ประกันภัยการเดินทางสบายใจทั่วไทย

ประกันภัยเดินทางสบายใจทั่วไทย จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย
ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ให้คุณได้เที่ยว
อย่างสบายใจตลอดการเดินทาง

ประกันภัยเดินทางสบายใจทั่วไทย จากทิพยประกันภัย ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาล
ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจตลอดการเดินทาง

ประกันภัยเดินทางสบายใจทั่วไทย จากทิพยประกันภัย
ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทย
ทั้งชีวิต ทรัพย์สินและค่ารักษาพยาบาลตอบสนองทุก
ความต้องการของคุณ ให้คุณได้เที่ยวอย่างสบายใจตลอดการเดินทาง

รายละเอียดประกันการเดินทางของคุณ

จังหวัดต้นทาง

จังหวัดปลายทาง

วันที่เดินทาง

0 วัน

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

เลือกได้สูงสุด 90 วัน

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันเดินทาง

1) สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 1 - 70 ปีเท่านั้น

2) แบบประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารจักรยานยนต์