ต้องรู้! เดินทางแบบไม่มีใบขับขี่รถยนต์ โดนอะไรบ้าง
21 ธันวาคม 2022
ผู้ชม: 4115 คน

 

ต้องรู้! เดินทางแบบไม่มี ใบขับขี่รถยนต์ โดนอะไรบ้าง

 

               หากคุณคิดว่า ใบขับขี่รถยนต์ ไม่มีความจำเป็น ขอแค่เพียงขับรถเป็นเท่านั้นบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิด ไม่เพียงเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าคุณได้ผ่านมาตรฐานการขับขี่แล้วเท่านั้น การได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ยังได้ตามมาด้วย อาทิ การทำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือประกันชั้นใดก็ตาม ฉะนั้นเพื่อให้คุณได้เห็นความสำคัญของสิ่งนี้ เราไปดูกันว่าหากต้องเดินทางแบบไม่มีใบอนุญาตจะต้องเจอกับอะไรบ้าง

โทษของการขับขี่โดยไม่ได้มีใบอนุญาต ปี 2565

 1. หากผู้ใดขับรถโดยที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ในกรณีของการที่ผู้ประกอบการได้ยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ จะต้องได้รับโทษไม่มีใบขับขี่ประเภท 2 ต้องโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 3. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
 4. แต่หากมาในกรณีที่ผู้ขับขี่มีใบอนุญาต แต่ไม่ได้พกมาด้วยก็มีโทษเช่นกัน คือจะต้องโดนปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 5. สำหรับผู้ใดก็ตามที่ขับรถโดยใบขับขี่หมดอายุ หรือในกรณีถูกสั่งพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และถูกยึดใบอนุญาตขับรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 6. ในการเดินทางด้วยรถ หากผู้ใดขับโดยไม่แสดง ใบขับขี่รถยนต์ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 7. หากผู้ใดก็ตามขับรถโดยที่ไม่มีใบขับขี่ เพราะให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาตหรือเครื่องหมายที่ทะเบียนออกให้แก่ตน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

 

หาก ใบขับขี่รถยนต์ หมดอายุแล้วสามารถขับรถได้ไหม?

               ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่คุณยังไม่ได้ไปดำเนินการต่อใบขับขี่จนปล่อยให้หมดอายุ แม้ว่าจะสามารถขับรถได้ แต่หากเจอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ทางที่ดีแนะนำว่าควรหาเวลาไปทำการต่อใบขับขี่ให้ไวที่สุด ซึ่งปัจจุบันคุณสามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า 3 เดือน และหากใบอนุญาตขับขี่นั้นยังหมดอายุไม่เกิน 3 ปีไม่จำเป็นต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่หากเกิน 3 ปีไปแล้วต้องสอบใหม่ทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ฉะนั้นหากคุณคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาและโอกาสควรเร่งดำเนินการให้ไวที่สุด 

 

ใบขับขี่รถยนต์ เกิดหายหรือชำรุดควรดำเนินการและทำอย่างไร?

               หากคุณทำใบขับขี่หายหรือชำรุดแต่จำเป็นที่ต้องใช้รถในการเดินทางอยู่ แนะนำให้ไปดำเนินการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน โดยจะทำการนับตั้งแต่วันที่ทราบ จากนั้นเมื่อมีการได้รับใบอนุญาตขับรถที่สูญหายคืนกลับมาแล้ว ให้คุณนำใบแทนใบอนุญาตขับรถคืนภายใน 15 วัน แก่นายทะเบียน เหล่านี้คือวิธีการดำเนินการเมื่อใบขับข

 

เผยข้อสงสัยหากเกิดเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ ประกันรับผิดชอบไหม?

               สำหรับผู้เอาประกันท่านใดกำลังมีข้อสงสัยว่าเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่มีใบขับขี่ จะได้รับความคุ้มครองและรับผิชอบจากประกันหรือไม่ ต้องบอกเลยว่ามีหลายกรณีที่ทางบริษัทประกันภัยจะทำหน้าที่พิจารณาความคุ้มครอง โดยแยกเป็นเคส ๆ ดังนี้

 

1.กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่และเป็นฝ่ายถูก จะได้รับความคุ้มครองแน่นอน แต่ต้องเป็น ประกันรถยนต์ชั้น 1, 2+, 3+ บริษัทประกันจึงจะรับผิดชอบค่าซ่อมรถของผู้ขับขี่ จากนั้นจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายผิดหรือคู่กรณีแทน แต่หากผู้ขับขี่รถไม่ได้ทำประกันดังกล่าวไว้ จะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีเอง โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีใบขับขี่จะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรขนส่งทางบกนั้นเอง

 

2.ผู้กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ผู้ขับขี่รถไม่มีใบขับขี่และเป็นฝ่ายผิด

 • ต้องบอกเลยว่าหากคุณไม่มีใบขับขี่หรือไม่เคยสอบใบขับขี่มาก่อนจะเสียเปรียบอย่างมาก เพราะบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ยกเว้นความเสียหายของบุคคลภายนอกตามกรมธรรม์
 • ในอีกกรณีหนึ่งที่มีใบขับขี่แต่ไม่ได้พกติดตัวมาด้วย จะต้องยืนยันด้วยการคัดลอกสำเนา จึงจะได้รับความคุ้มครองทั้งรถและคู่กรณีจากทางบริษัทประกัน
 • กรณีที่มีขับขี่แต่ที่พกมาหมดอายุ ไม่ต้องกังวลไปทางบริษัทประกันจะคุ้มครองทั้งรถผู้เอาประกันและคู่กรณี
 • หากใบขับขี่ถูกยึด จะต้องไปดำเนินการคัดลอกสำเนามายืนยัน เพื่อรับความคุ้มครองจากทางบริษัทประกัน

 

            ใบขับขี่รถยนต์ ไม่เพียงเป็นเอกสารสำหรับยืนยันการขับขี่อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้คุณจะได้รับความคุ้มครองจากทางประกันภัยรถยนต์อีกด้วย ฉะนั้นต้องพกติดตัวไปด้วย หากใครยังไม่มีแนะนำว่าให้ทำไว้เลย ก่อนที่จะเสียสิทธิประโยชน์

 

 

#Tag: