ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน มีขั้นตอนอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง
31 ธันวาคม 2022
ผู้ชม: 102991 คน

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

          ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน คำถามนี้คงอยู่ในใจใครหลายคน เพราะกลัวว่าจะลืมไปต่อใบขับขี่ รู้ตัวอีกทีใบขับขี่ก็หมดอายุแล้ว ว่าแล้วมาดูกันดีกว่าว่า เราสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน ทำที่ไหน และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 


ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน มีขั้นตอนอย่างไร


         ในการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ปัจจุบันนี้ จะต้องทำการจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์เสียก่อน เพื่อที่จะได้ทำการจองวัน เวลา และสถานที่ให้แน่ชัด ไม่ต้องเสียเวลาไปจองคิวที่กรมขนส่งให้ยุ่งยาก เพียงแค่จองคิว รู้วัน เวลา ก็สามารถเดินทางมาตามนัดได้เลย โดยในการต่อใบขับขี่นั้น สามารถแยกออกได้เป็น 2 แบบ คือ ต่อใบขับขี่แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี และต่อใบขับขี่แบบ 5 ปี เป็น 5 ปี และในการต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือนนั้น จะสามารถแยกรายละเอียดตามใบขับขี่ประเภทต่างๆ ได้ดังนี้


ต่อใบขับขี่รถยนต์ล่วงหน้า แบบ 2 ปี เป็น 5 ปี


         สำหรับใครที่มี ใบขับขี่แบบ 2 ปี หรือ ใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว ที่ได้มาเป็นครั้งแรกหลังจากสอบทำใบขับขี่นั้น จะมีอายุการใช้งานได้เพียง 2 ปี เมื่อใบขับขี่หมดอายุ จะต้องไปต่อใบขับขี่ แบบ 5 ปี ซึ่งหากถามว่าใบขับขี่แบบ 2 ปี จะต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือนนั้น คำตอบก็คือ สามารถทำเรื่องต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน นั่นเอง


เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี มีอะไรบ้าง


1. ใบขับขี่เดิม 
2. บัตรประชาชนฉบับจริง 
3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน


ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี มีขั้นตอนอย่างไร


1. หลังจากจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ได้วันและเวลานัดหมายเรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้ 
2. ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ และเขียนใบคำขอต่อใบขับขี่ 
3. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 อย่าง ได้แก่ 
ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง) 
ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง 
ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ 
4. .ชำระเงินค่าใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมเป็นเงิน 505 บาท 
5. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่


ต่อใบขับขี่รถยนต์ล่วงหน้าแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี


        สำหรับใครที่มี ใบขับขี่แบบ 5 ปี ซึ่งเป็นใบขับขี่ที่จะได้รับหลังจากการต่ออายุใบขับขี่ชั่วคราวชนิด 2 ปี โดยการต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือนนั้น คำตอบก็คือ สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือ 180 วัน เช่นเดียวกับการต่อใบขับขี่จาก 2 ปี เป็น 5 ปี นั่นเอง โดยในกรณีนี้จะต้องมีการเข้ารับการอบรมด้วย หรือสามารถอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน


เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี มีอะไรบ้าง


1. ใบขับขี่เดิม 
2. บัตรประชาชนฉบับจริง 
3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 
4. หลักฐานการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com  (ภาพแคปหน้าจอ หรือ QR CODE เพื่อแสดงหลักฐาน)


ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี มีขั้นตอนอย่างไร
1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ เมื่อได้วันและเวลานัดหมาย ให้เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งที่จองคิวไว้ 
2. ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ และเขียนใบคำขอต่อใบขับขี่ 
3. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 4 อย่าง ได้แก่ 
ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง) 
ทดสอบสายตาทางลึก 
ทดสอบสายตาทางกว้าง 
ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ 
4. เข้ารับการอบรม 1 ชั่วโมง (หรือหากอบรมผ่านระบบออนไลน์มาแล้ว ให้ยื่นหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่) 
5. ชำระเงินค่าใบขับขี่ 500 บาท และค่าคำขอ 5 บาท รวมเป็นเงิน 505 บาท 
6. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่


ขาดต่อใบขับขี่ มีผลอย่างไร


     หากใครที่ลืมว่าต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้กี่เดือน และใช้ใบขับขี่จนหมดอายุนั้น ก็ยังสามารถไปต่อใบขับขี่ได้อยู่ แต่ก็มีเงื่อนไขที่ต่างกันไปตามระยะเวลาที่หมดอายุ ดังนี้ 

  • ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถไปต่อใบขับขี่ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด 
  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ 
  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องเข้ารับการอบรม สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติขับรถใหม่ เหมือนกับการสอบใบขับขี่ใหม่ทุกขั้นตอน


สามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ไหม


         ปัจจุบันหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราสามารถต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ไหม คำตอบคือยังไม่สามารถทำได้ แต่สามารถจองคิวออนไลน์เพื่อเข้าไปทำใบขับขี่ได้ เพื่อให้สามารถรู้ได้ว่าวันเวลาที่เราต้องการเข้าไปทำใบขับขี่นั้นสามารถทำได้จริงและคิวไม่เต็มก่อน ซึ่งการทำใบขับขี่ต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่กรมขนส่งทางบก

         เพราะใบขับขี่ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนต้องมี เพราะนอกจากจะใช้ยืนยันตัวตนผู้ขับขี่แล้ว ยังเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนด หากใครที่ฝ่าฝืน ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ ก็จะมีโทษปรับได้ แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีใบขับขี่แล้ว ก็อย่าลืมขับขี่กันอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท เพราะอุบัติเหตุบนรถยนต์ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และต้องไม่ลืมพรบ รถ. สามารถต่อ พรบ ออนไลน์ได้เลย เพื่อความอุ่นใจแนะนำให้ซื้อประกันรถยนต์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประเภทใดก็ได้รับความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โดยสามารถ คลิกที่ www.TIPINSURE.com เพื่อเช็กราคาเบี้ยประกันออนไลน์ หรือ ซื้อประกันรถยนต์ กับ ทิพยประกันภัย ได้ง่ายๆ

 

#Tag: