อาชีพอิสระ-ลูกจ้าง-แรงงาน ต้องรู้!! รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

01 เมษายน 2020
ผู้ชม: 2 คน

ฟรีแลนซ์ ลูกจ้าง แรงงานชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มีเหตุจำเป็นต้องหยุดงาน หรือ โดนเลิกจ้าง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สำหรับคนที่กำลังเสียใจ อย่างเพิ่งท้อเพราะยังไม่หมดหวัง

รัฐบาลได้เปิดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยผู้มีอาชีพอิสระ ลูกจ้าง และแรงงาน จะได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้

สนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563) ลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน (ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63)

สนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สนับสนุนสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 50,000 บาทต่อราย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน โดยต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ยืดระยะเวลาการเสียภาษีบุคคลธรรมดา ออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563

เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสนับสนุน 2,000 ล้านบาท อัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

เตรียมเปิดการฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ หรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้ รวมถึงขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ

ยกเว้นเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัย ให้บุคลากรทางการแพทย์

ที่มา : BBC

#Tag: