ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร
04 พฤศจิกายน 2022
ผู้ชม: 2598 คน

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร ดีไหม ต่างจากประกันสุขภาพทั่วไปอย่างไรบ้าง

 

               เรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ แม้ว่าเราจะดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็ตาม แต่ทว่า อาการเจ็บป่วย โรคภัย และอุบัติเหตุ นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทำให้หลายคนหันมาใส่ใจการทำ “ประกันสุขภาพ” กันมากขึ้น เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจแล้ว ยังเป็นตัวช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล ได้เป็นอย่างดี

               ซึ่งหากพูดถึง ประกันสุขภาพ หลายคนอาจเคยได้ยินกับคำว่า “ประกันสุขภาพเหมาจ่าย” กันมาบ้าง แต่ก็อาจยังมีความสงสัยว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร มีข้อดีอย่างไร แล้วแตกต่างจาก ประกันสุขภาพ ทั่วไปอย่างไรบ้าง เราไปหาคำตอบกับ TIPINSURE กันเลย

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร

               ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คือ ประกันสุขภาพที่ไม่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาล โดยจะมีการกำหนดเพียงวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบต่อปี จะไม่แยกเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในแต่ละครั้ง ซึ่งภายในหนึ่งปี สามารถเข้ารับการรักษากี่ครั้งก็ได้ ทางบริษัทประกันก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันและเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

ประกันสุขภาพทั่วไป คืออะไร

               สำหรับ ประกันสุขภาพทั่วไป จะเป็นแบบแยกค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการความคุ้มครองที่กำหนด เช่น ค่ายา ค่าห้อง ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด หรือค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ โดยจะมีการกำหนดวงเงินความคุ้มครองไว้ ซึ่งทางบริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน สามารถเบิกได้ต่อครั้งต่อโรค และหากค่าใช้จ่ายเกินจากความคุ้มครองที่ได้รับ ผู้ทำประกันก็ต้องจ่ายส่วนต่างนั้นด้วยตัวเอง

 

เลือกซื้อประกันสุขภาพแบบไหน ให้เหมาะกับตัวเรา

               หลังจากที่ทราบกันไปแล้วว่า ประกันสุขภาพเหมาจ่าย และ ประกันสุขภาพทั่วไป นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง แล้วประกันสุขภาพแต่ละแบบนั้น จะเหมาะกับใครบ้าง มาดูกันเลย

 

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองแบบจัดเต็ม

               ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองแบบจัดเต็ม สามารถคุ้มครองได้หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) โดยที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะว่าประกันเขาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลไว้หมดแล้ว แต่ทั้งนี้ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย มีเบี้ยประกันต่อปีค่อนข้างสูง ยิ่งเลือกแผนประกันที่มีวงเงินเหมาจ่ายสูงมากๆ ค่าเบี้ยประกันก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย

 

ประกันสุขภาพทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในราคาสบายกระเป๋า

               ทางด้าน ประกันสุขภาพทั่วไป เหมาะกับคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพในราคาสบายกระเป๋า มีเบี้ยประกันไม่แพง และมีวงเงินความคุ้มครองที่ครอบคลุมหลายรายการ แต่ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาแต่ละรายการจะไม่สูงมาก ทำให้อาจไม่ครอบคลุมค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงในบางรายการ นอกจากนี้ประกันสุขภาพทั่วไป ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพ แต่ต้องการความอุ่นใจไว้ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย

 

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ

               ต้องบอกเลยว่าทั้ง ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย และ ประกันสุขภาพแบบทั่วไป นั้นก็เหมาะกับความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป เราจึงต้องพิจารณาหลายๆ ปัจจัยก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพให้กับตัวเอง และคนในครอบครัว ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. ประเมินความเสี่ยงของผู้ทำประกัน

               ในการทำประกันสุขภาพ ผู้ทำประกันภัยควรประเมินความเสี่ยงของตัวเองเสียก่อนจะได้รู้ว่าควรเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุด โดยพิจารณาจาก เพศ อายุ โรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ประวัติสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิต ผลตรวจสุขภาพประจำปี รวมไปถึง อาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่บริษัทประกันสามารถใช้ในการคำนวณเบี้ยประกัน และผลประโยชน์ความคุ้มครองของประกันสุขภาพได้

2. ตรวจสอบว่ามีสิทธิการรักษาอื่นๆ หรือไม่

               หากพูดถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตามกฎหมายแล้ว คนไทยทุกคนจะได้รับสิทธิประกันสวัสดิการสุขภาพถ้วนหน้า หรือ สิทธิบัตรทอง และเมื่อได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ก็จะได้รับสิทธิการรักษาจากประกันสังคม หรือบางที่อาจมีการทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เพิ่มเติมให้กับพนักงาน หากเป็นข้าราชการ ก็จะได้รับสิทธิเบิกตรง เป็นต้น แต่หากใครที่ประเมินดูแล้วว่าสิทธิที่ได้รับนั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ต้องรอคิวนาน คุณภาพยา คุณภาพห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น การให้บริการ ซึ่งการทำประกันสุขภาพก็เหมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกันชั้นที่ 2 ที่ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงิน ในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยและต้องใช้เงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก

3. ประเมินจากสิ่งที่ต้องการ

               ในการเลือกแผนประกันสุขภาพให้คุ้มค่า ก็ควรเลือกประเมินจากสิ่งที่เราต้องการความคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็น วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง ค่าห้องพักฟื้นต่อคืนเท่าไร มีเงินชดเชยขาดรายได้หรือไม่ วงเงินความคุ้มครองที่ได้รับในการรักษานั้นเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ เป็นต้น

4. ประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน

               สิ่งที่สำคัญในการซื้อประกันสุขภาพ นั่นก็คือความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยนั่นเอง จึงควรสำรวจตัวเองก่อนว่าจ่ายไหวแค่ไหน จะเลือกจ่ายรายเดือนหรือรายปี เบี้ยประกันทั้งหมดราคาเท่าไร และมีงบประมาณพอหรือไม่

 

               การทำประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเลือกแบบ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย หรือ ประกันสุขภาพทั่วไป ก็ถือเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้ในอนาคต อย่างไรก็ดีควรเลือกซื้อประกันสุขภาพที่เหมาะกับตัวเองและงบประมาณที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากใครที่ต้องการ ประกันสุขภาพ ที่คุ้มครองครอบคลุมทุกโรคภัยจากการเจ็บป่วย รวมไปถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อประกันสุขภาพ ออนไลน์ จาก TIPINSURE

 

 

#Tag: