Q&A ไขข้อสงสัย ประกันภัยสุขภาพ TIP ชิลชิล
16 ธันวาคม 2022
ผู้ชม: 1555 คน

 

Q&A ไขข้อสงสัย ประกันภัยสุขภาพ TIP ชิลชิล

               เชื่อว่าทุกคนรู้จักประกันสุขภาพเหมาจ่ายกัน แต่ก็คงมีคำถามในใจว่าเงื่อนไขของการทำประกันคืออะไร บาดเจ็บแบบไหนเคลมได้บ้าง เจ็บป่วยแล้วต้องเคลมยังไง หรืออีกมากมายหลายคำถาม วันนี้เรามีคำตอบมาไขข้อสงสัย ตอบทุกปัญหาให้คุณ ตอบครบ อ่านจบ ซื้อประกันสุขภาพออนไลน์ได้เลยทันที

 

1. ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล  ต้องมีตรวจสุขภาพไหม

 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

2. ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล สามารถทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่?

 • ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล ทำได้ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี

3. ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล คุ้มครองอุบัติเหตุด้วยไหม

 • ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล ทุกแผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง  รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน

4. ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล คุ้มครองทุกโรคหรือเปล่า

 • คุ้มครองทุกโรค ยกเว้นการบาดเจ็บ เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

5. มีโรคประจำตัวสามารถทำได้ไหม

 • ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองโรคประจำตัว หรือโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย

6. ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล  มีระยะรอคอยกี่วัน

 • ประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล จะมีระยะรอคอย 30 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • หากเกิดเจ็บป่วยจากเนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  จะไม่คุ้มครองกรณีที่โรคดังกล่าวเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

7. ถ้าเข้ารับการรักษาโรคเดิมในฐานะผู้ป่วยใน มากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป คุ้มครองไหม

 • หากการรักษาในครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินที่เหลืออยู่จากการเข้ารักษาในครั้งแรก
 • หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย จะเป็นการใช้วงเงินใหม่

8. ถ้าเคยเป็นป่วยเป็นโรค แต่รักษาหายขาดแล้ว สามารถทำประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล ได้ไหม

 • หากมีประวัติการรักษาหายแล้ว สามารถยื่นเรื่องสมัครประกัน โดยระบุข้อมูลประวัติการรักษาอย่างชัดเจน  ทางบริษัทฯ อาจขอประวัติการรักษาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

9. ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไหม

 • ยื่นบัตรประกันหรือกรมธรรม์ในแอปพลิเคชัน TIP INSURE จะสามารถใช้สิทธิ์ที่รพ. ในเครือทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ผู้เอาประกันสามารถนำส่งเอกสารแจ้งเคลมผ่าน แอปพลิเคชัน TIP Flash Claim ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเอกสารครบถ้วนพิจารณาจ่ายค่าสินไหมคืนไม่เกิน 10 วันทำการ

10. ถ้ามีสวัสดิการ หรือมีประกันสังคมอยู่แล้ว สามารถทำเพิ่มได้ไหม

 • สามารถทำประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล เพิ่มได้ เพื่อเสริมจากสวัสดิการที่มีอยู่ไม่เพียงพอขาดความคุ้มครองบางส่วน  รองรับการรักษาโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 600 กว่าแห่งทั่วประเทศ เพราะสิทธิประกันสังคมจะสามารถรักษาเฉพาะโรงพยาบาลที่ได้เลือกไว้เท่านั้น เว้นแต่การเจ็บป่วยฉุกเฉิน ถึงจะใช้สิทธิในโรงพยาบาลอื่นได้

11. จะมีการปรับเบี้ยเพิ่มในปีต่ออายุหรือไม่

 • การปรับเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ จะพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเคลม

12. แผนประกันนี้คุ้มครองโควิดหรือไม่

 • กรณีผู้เอาประกันติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ อ้างอิงตามประกาศของกรมการแพทย์ เรื่องแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วย Covid-19 แบบ Home Isolation ฉบับปัจจุบัน

 

         ตอบครบทุกปัญหา ไขทุกข้อสงสัยแล้ว ใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพเหมาจ่าย ไม่ว่าจะเป็นประกันตัวแรก ประกันเสริมจากสวัสดิการพนักงาน หรือจะไว้ลดหย่อนภาษี เลือกประกันสุขภาพ TIP ชิลชิล ราคาเริ่มต้น 4,240 บาท/ปี ซื้อออนไลน์ได้เลยที่ www.TIPINSURE.com

 

#Tag: