โรคติดเชื้อเกิดจากอะไร ภัยร้ายที่ควรเฝ้าระวัง
10 พฤศจิกายน 2023
ผู้ชม: 2608 คน

โรคติดเชื้อเกิดจากอะไร รู้ก่อน ป้องกันก่อน


บางครั้งเราก็ไม่อาจเลี่ยงโรคติดเชื้อได้ถ้าหากไม่รู้สาเหตุ และที่มาที่ไปของโรคต่าง ๆ ซึ่ง TIPINSURE เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่พบบ่อยมาแนะนำกันอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค และอาการคร่าว ๆ เพื่อสังเกตตัวเอง พร้อมบอกคำตอบถึงวิธีป้องกันโรคติดเชื้อให้เรามีความเสี่ยงติดเชื้อน้อยลงด้วย

 

โรคติดเชื้อเกิดจากอะไร

โรคติดเชื้อเกิดจากเชื้อโรคจำพวก แบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรา ผ่านเข้าสู่ร่างกายด้วยช่องทางต่าง ๆ แต่เชื้อโรคที่กล่าวมา ไม่อาจทำก่อให้เกิดโรคได้ถ้าหากภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเรา ยังสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่บางช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนแอ จนภูมิคุ้มกันบกพร่อง เชื้อโรคเหล่านี้จะทำให้เป็นโรคติดเชื้อขึ้นมาได้ทันที

 

โรคติดเชื้อที่พบบ่อย

โดยโรคติดเชื้อที่พบบ่อย คือ ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก, เชื้อราที่ผิวหนัง, ไข้หวัดธรรมดา และพิษสุนัขบ้า รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อทั้งหมด รวมถึงอาการเบื้องต้น จะมีรายละเอียดตามหัวข้อย่อยของแต่ละโรคติดเชื้อดังนี้

1. ไข้หวัดใหญ่

โรคติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ สาเหตุมาจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบบ่อยในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว สามารถติดต่อกันได้จากการไอและจาม ในเบื้องต้นอาการของไข้หวัดใหญ่ คือ ไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูกใส คัดจมูก ไอแห้ง เจ็บคอ และเบื่ออาหาร หรืออาจมีอาการคลื่นไส้ ถ่ายเหลวร่วมด้วย

2. โรคไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไข้เลือดออก สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝนของทุกปี ซึ่งอาการของไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดสีแดงเล็ก ๆ ตามผิวหนัง ปวดท้องอย่างรุนแรง หรืออาจมีเลือดออกทั้งกำเดาไหล เลือดออกไรฟัน ปัสสาวะอุจจาระแบบมีเลือดปน 

3. โรคเชื้อราที่ผิวหนัง

โรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง สาเหตุเกิดได้จากการหลายปัจจัย เช่น เชื้อราจากสิ่งแวดล้อม จากผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า หรือแม้แต่การติดเชื้อราจากสัตว์ก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน อาการที่สังเกตได้ง่ายเมื่อเป็นเชื้อราที่ผิวหนัง ได้แก่ เล็บหนาและเหลือง มีตุ่มพองหรือตุ่มหนอง ผิวหนังแห้งแตก ผิวหนังลอกหรือลอกเป็นขุย  และผิวหนังเป็นปื้นแดง คัน เป็นต้น

4. โรคไข้หวัดธรรมดา

โรคติดเชื้อไข้หวัดธรรมดา สาเหตุจากไวรัสหลายชนิดที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจ สามารถติดต่อผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อไข้หวัดธรรมดาได้ โดยอาการเบื้องต้น คือ มีไข้ ตัวร้อน ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดศีรษะ ไอแห้ง มีเสมหะ หากเป็นนานเกิน 4 วันแล้วน้ำมูกหรือเสมหะเริ่มมีสีเขียวเหลือง อาจเกิดจากการอักเสบซ้ำ และส่งผลให้มีอาการอื่นแทรกซ้อนเข้ามาได้ 

5. โรคพิษสุนัขบ้า

โรคติดเชื้อพิษสุนัขบ้า สาเหตุมาจากการสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์ที่มีเชื้อนี้อยู่กับตัว ไม่ว่าจะมาจากการถูกกัด ถูกข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าแผลสดบนร่างกาย ก็อาจทำให้ติดเชื้อได้แล้ว ส่วนอาการจะแบ่งแยกย่อยได้ 3 ระยะดังนี้

  • ระยะแรก จะมีอาการไม่จำเพาะ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ เจ็บคอ หนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ครั่นเนื้อครั่นตัว 
  • ระยะที่มีอาการระบบทางประสาท มีอาการไข้ กลัวลม กลัวน้ำ กล้ามเนื้อกระตุก กล้ามเนื้อหดเกร็ง ไปจนถึงกล้ามเนื้อหดตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ระยะสุดท้าย จะพบภาวะแทรกซ้อน เช่น ระบบหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ใน 2 สัปดาห์

 

วิธีป้องกันโรคติดเชื้อ

วิธีป้องกันโรคติดเชื้อนั้นในภาพรวมแล้วเราต้องไม่นำตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยง เช่น ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อย หรือโรคที่ติดต่อง่าย ไปจนถึงดูแลรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้ภูมิคุ้มกันของเราทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จนห่างไกลจากโรคติดเชื้อนั่นเอง

 

สรุปบทความ

สรุปแล้วโรคติดเชื้อบางตัวอาจเกิดขึ้นได้จากสภาพร่างกายที่อ่อนแอ หรือรับเชื้อมาจากผู้ป่วยอีกทีหนึ่ง ดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงตามคำแนะนำวิธีป้องกันโรคคติดเชื้อให้ดี หรือลองพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม เผื่อว่าวันไหนที่ป่วยจนต้องได้รับการรักษา จะได้มีผู้ช่วยดูแลคุ้มครอง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ประกันสุขภาพจาก TIPINSURE ก็มีความคุ้มครองให้เลือกตามที่คุณต้องการอย่างครบถ้วน

#Tag: