ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วันและต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
06 พฤษภาคม 2023
ผู้ชม: 7195 คน

ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วันและควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับคนใช้รถยนต์ทุกคน ใบขับขี่คือเอกสารราชการสำคัญที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางที่อนุญาตให้ทุกคน สามารถใช้งานรถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทุกคนล้วนต้องผ่านบททดสอบต่างๆ และขั้นตอนการทำใบขับขี่มาก่อนที่จะได้อนุญาต ไม่ว่าจะเป็น การเรียนขับรถยนต์ที่ถูกต้อง การอบรมเรื่องกฎจราจร การสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้ภาครัฐมั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้สามารถขับขี่รถยนต์ด้วยความปลอดภัยและให้ความเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด วันนี้ TIPINSURE จะมาช่วยแนะนำกับสิ่งสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต้องเตรียม ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วัน จำเป็นต้องต่ออายุใบขับขี่ภายในกี่วัน ไปจนถึงบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้ที่ไม่ไปต่ออายุใบขับขี่

ทำใบขับขี่ใหม่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

สำหรับระเบียบในการทำใบขับขี่ใบใหม่นั้นจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีคือผู้ที่ทำใบขับขี่ใบแรก และผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่ โดยทั้งคู่จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการทำใบขับขี่ดังนี้

 

บัตรประชาชนตัวจริง

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใบแรก)

ใบขับขี่ใบเก่า (สำหรับผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่)

ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

ใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วัน

เรื่องของใบรับรองแพทย์ถือว่าเป็นเอกสารที่หลายคนมักจะมีปัญหาและสับสนอยู่พอสมควร ว่าใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วัน คำตอบก็คือใบรับรองแพทย์มีอายุ 30 วันเท่านั้น โดยนับจากวันที่แพทย์จากสถานพยาบาลออกให้ หลายคนมองว่า 30 วันก็คือ 1 เดือน แต่ทางกรมการขนส่งทางบกไม่ได้นับแบบนั้น พวกเขาจะยืดตามจำนวนวันเป็นหลัก เช่น ใบรับรองแพทย์ออกให้วันที่ 15 มกราคม วันสิ้นอายุก็จะเท่ากับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เท่ากับจำนวน 30 วันพอดี ดังนั้น TIPINSURE ขอแนะนำว่าให้ขอใบรับรองแพทย์ใกล้กับวันที่นัดคิวทำใบขับขี่ไว้จะสะดวกมากกว่าขอล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน

ทำใบขับขี่กรณีใดบ้างที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

สำหรับการทำใบขับขี่ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการทำใบแรก ต่ออายุจาก 2 ปีเป็น 5 ปี และต่ออายุสำหรับใบขับขี่อายุ 5 ปี ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 3 วัน

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนไปต่ออายุใบขับขี่

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนจะไปต่ออายุใบขับขี่นั้นจะมีอยู่หลายสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญดังนี้

  • การจองคิวทำใบขับขี่ สามารถจองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android) หรือถ้าใครที่อยาก Walk-in ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่จะมีการจำกัดจำนวนเพียง 150 คิวต่อวันเท่านั้น ซึ่งต้องรับไปจองคิวตั้งแต่ 8 โมง TIPINSURE ขอแนะนำให้จองคิวผ่านทางออนไลน์สะดวกกว่า
  • การอบรมใบขับขี่ออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning การทำใบขับขี่ทุกกรณีผู้ขับขี่ทุกรายจะต้องผ่านการอบรมเรื่องกฎจราจรก่อนที่จะมาดำเนินการ โดยผู้ที่ทำใบขับขี่ใบแรกต้องอบรมให้ครบ 3 ชั่วโมง และผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีต้องอบรม 1 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่ตอบจาก 2 ปีเป็น 5 ปีไม่ต้องอบรม) สามารถอบรมผ่านทางได้ทาง www.dlt-elearning.com
  • เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใบแรก)
  • ใบขับขี่ใบเก่า (สำหรับผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่)
  • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง

* สำหรับใครที่สงสัยว่าใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วัน คำตอบก็คือมีอายุ 30 วันโดยเริ่มนับจากวันแรกที่ออกใบรับรองแพทย์โดยสถานพยาบาลเท่านั้น (โรงพยาบาล, คลินิกเวชกรรม)

ใบขับขี่หมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

หากใบขับขี่หมดอายุสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นสามารถต่อล่วงหน้าก่อนที่จะหมดอายุได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน แต่ถ้าหากลืมก็สามารถต่อได้เช่นกัน โดยจะแบ่งได้เป็น 3 กรณีดังนี้

ใบขับขี่ที่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถดำเนินการต่ออายุได้ทันทีตามปกติ

ใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี จะต้องทำการทดสอบข้อเขียนจำนวน 50 ข้อผ่านระบบออนไลน์ E-exam โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านเกณฑ์การทำสอบไม่ต่ำกว่า 45 คะแนนเท่านั้น หากทำคะแนนไม่ถึงสามารถสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง

ใบขับขี่ที่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป จะต้องดำเนินการทดสอบและอบรมใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการอบรมกฎหมายจราจร 3 ชั่วโมง, การทดสอบภาคทฤษฎีทั้งหมด และการทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ

หากไม่ต่อใบขับขี่มีโทษทางกฎหมายอย่างไรบ้าง

ในกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุและไม่ได้ดำเนินการใดๆ เลยจะต้องระวังโทษทางกฎหมายตาม พ.ร.บ. จราจร พ.ศ. 2522 หลายมาตราด้วยกันดังนี้

มาตราที่ 64 ขับรถไม่มีใบขับขี่ ต้องระวางโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตราที่ 65 ใบขับขี่หมดอายุหรือถูกยึดมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มาตราที่ 66 ไม่แสดงใบขับขี่ให้เจ้าหน้าที่เห็นหรือไม่พกใบขับขี่มีโทษปรับ 1,000 บาท

สรุปเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วันและควรเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การทำใบขับขี่นั้นถือเป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเอกสารทางราชการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นยืนยันได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งในการทำใบขับขี่จึงจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ หลายๆ คนสงสัยว่าใบรับรองแพทย์ใบขับขี่ใช้ได้กี่วันให้ทุกคนจำเอาไว้ว่ามีอายุ 30 วันนั้นจากวันที่สถานพยาบาลออกให้วันแรก ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นก็ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อให้การทำใบขับขี่ใบใหม่เป็นได้ด้วยดีและถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับใครกำลังมองหาประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองได้ตามที่คุณต้องการ TIPINSURE พร้อมให้บริการด้วยกรมธรรม์ประกันรถยนต์ประเภทที่ 1-3 ให้ความคุ้มครองได้อย่างหลากหลายและเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์การขับขี่ของแต่ละคนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี คุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย เลือกซื้อประกันออนไลน์กับ TIPINSURE คลิกเลย!

#ทำใบขับขี่ #ต่ออายุใบขับขี่ #ประกันรถยนต์

 

#Tag: