วิธีขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ ประจำปี 2563

11 กุมภาพันธ์ 2021
ผู้ชม: 2 คน

 

วิธีขอสิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ ประจำปี 2563

 

            สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพของทิพยประกันภัย สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้ 2 กรณี

1. กรณีลดหย่อนภาษีประกันภัยส่วนบุคคล

สามารถทำรายการได้ผ่านเว็บไซต์ www.tipinsure.com/TaxDeduction

โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ 

 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม "ส่งแบบฟอร์ม" 
 • เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการใช้ลดหย่อนภาษี และกดปุ่ม Click 
 • เลือกช่อง "ประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร" และกดปุ่ม "ยืนยัน" 

 

2. กรณีลดหย่อนภาษีประกันภัยลูกกตัญญู (เบี้ยประกันภัยที่ชำระให้พ่อแม่)

สามารถแจ้งความประสงค์ โดยส่งเอกสารตามรายการด้านล่างมาที่อีเมล: Tax-deduction@dhipaya.co.th

Download เอกสารได้ที่: www.dhipaya.co.th/downloads/Parental_care.pdf

 • กรณีใบเสร็จออกในนามของผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 
  • ​กรอกแบบฟอร์ม "ขอรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยให้บิดามารดา"
  • แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่าน
 • กรณีใบเสร็จออกในนามของผู้เอาประกันภัย (ชื่อบิดา-มารดา)
  • ​กรอกแบบฟอร์ม "ขอรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยให้บิดามารดา"
  • แนบสำเนาบัตรประชาชนของท่าน
  • แจ้งแก้ไขชื่อในใบเสร็จ

 

หมายเหตุ: ทั้งนี้วันที่ในใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 15

 

#Tag: