ของขวัญจากประกันสังคม

19 มกราคม 2017
ผู้ชม: 1206 คน

ของขวัญจากประกันสังคม

     สำนักงานประกันสังคมใจดี เตรียมของขวัญรับปี 2560 ให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ โดย เปิดโอกาสให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน

 

ของขวัญที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จัดไว้ให้มีอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับ

1. เพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ด้วยการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ภาวะผิดปกติ หรือโรคซึ่งนำไปสู่การป้องกัน หรือบำบัดในระยะแรก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4698)

 

 2. เพิ่มค่าทันตกรรมเป็น 900 บาทต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วประเทศ โดยสามารถถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง และไม่เกิน 900 บาทต่อรายต่อปี ใช้สิทธิ์ได้ในคลินิกที่มีสัญลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ส่วนโรงพยาบาลรัฐจะเริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sso.go.th/wpr/content.jsp?lang=th&cat=762&id=4703)

 

3. คืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงาน (ตามมาตรา 39) แต่ต้องการรักษาสิทธิไว้ จึงจ่ายเงินสมทบต่อ แต่ลืมส่งเงินเข้ากองทุนฯ สปส. จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ. การกลับมาเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sso.go.th/wprp/mahasarakham/content.jsp?id=3376&cat=1460&lang=th)

 

4. ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5-10 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการค่าจ้าง โดยใช้สูตรคำนวณใหม่ที่เพิ่มปัจจัยชี้วัดทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งได้แบ่งการปรับขึ้นค่าจ้างเป็น 4 กลุ่ม คือ การปรับเพิ่ม 10 บาท 7 จังหวัด / ปรับเพิ่ม 8 บาท 13 จังหวัด / ปรับเพิ่ม 5 บาท 49 จังหวัด และไม่มีการปรับเพิ่ม 8 จังหวัด

(ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.mol.go.th/content/54024/1476874923)

 

     นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมเป็นต้นไป ยังมีบริการตรวจสภาพรถฟรี ประชาชนสามารถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการได้ ณ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศได้ตลอดทั้งปี

 

ข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Tag: