ใบขับขี่หมดอายุทำไงดี

20 พฤษภาคม 2020
ผู้ชม: 2 คน

กรมการขนส่งทางบกมีการประกาศมาตรการในช่วงโควิด-19 ให้ เลื่อนการเปิดการให้บริการในส่วนของใบอนุญาตขับขี่ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้ในช่วงนี้ แต่กรมการขนส่งทางบกได้มีการอนุโลมให้ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุสามารถใช้ใบขับขี่ต่อได้จนกว่าจะมีการประกาศใหม่อีกครั้ง แต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว จะมีระยะเวลาเพียง 15 วันตามประกาศเท่านั้น ในการเตรียมตัวทำใบขับขี่ใหม่ นึกภาพคนรอทำใบขับขี่ต้องแออัดมากแน่ๆ ดังนั้นเรามาวางแผนการทำใบขับขี่ตั้งแต่เนิ่นๆ กันดีกว่า

 

อันดับแรกต้องมารู้กันก่อนว่า ใครต้องอบรมทฤษฎีบ้าง

  1. ผู้ต้องการทำขับขี่ใหม่ : จำเป็นต้องอบรม
  2. ผู้ถือใบขับขี่ชนิดชั่วคราว : ไม่ต้องอบรมกรณีที่ต้องการเปลี่ยนจากใบขับขี่ชนิดชั่วคราว ไปเป็นใบขับขี่ชนิด 5 ปี
  3. ผู้ถือใบขับขี่ชนิด 5 ปี : เมื่อใบขับขี่ใกล้หมดอายุ ผู้ถือใบขับขี่ชนิด 5 ปี จำเป็นต้องอบรมก่อนถึงจะสามารถต่ออายุใบขับขี่อีก 5 ปีได้

 

อบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี ดูที่ไหนได้บ้าง ช่วงโควิด-19

ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกยังไม่เปิดให้อบรมที่ส่งขน แต่ผู้ขับขี่สามารถอบรมผ่าน เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก โดยการอบรมต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 ชม. ขึ้นอยู่กับประเภทการอบรม เมื่อผ่านการทดสอบแล้วสามารถใช้ผลการอบรมดังกล่าว ไปยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหลังเปิดทำการเพื่อต่ออายุใบขับขี่ได้เลย

 

หลักฐานที่ต้องเตรียม

โดยหลักฐานที่ใช้ยื่นเพื่อขออนุญาตทำใบขับขี่และต่อใบขับขี่จะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของใบขับขี่

การขอรับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)

1.บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา

2.ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

2.1 ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และ

2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

 

เปลี่ยนจากชนิดชั่วคราว เป็นชนิด 5 ปี

1.บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา

2.ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

2.1 ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และ

2.2 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

3.ใบขับขี่ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือใบแทนใบขับขี่ดังกล่าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมด้วยสำเนา

 

ต่อชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี

1.บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา

2.ใบขับขี่เดิม

กรณีชาวต่างชาติที่ต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ทั้งแบบสมัครใบขับขี่ใหม่หรือใบขับขี่ชนิดชั่วคราว ให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) พร้อมสำเนา

กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

 

ต่อใบขับขี่กันแล้วก็อย่าลืมมาต่อ พ.ร.บ.กันนะครับ เพียง 4 ขั้นง่ายๆ จะได้ขับรถอย่างสบายใจหายห่วง

เลือกซื้อ พ.ร.บ.ออนไลน์ จากทิพยประกันภัยง่ายๆ คลิกเลย!!

ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์

#Tag: