มีผลแล้ว! ค่าปรับจราจรฉบับใหม่

31 สิงหาคม 2020
ผู้ชม: 2 คน

 

มีผลแล้ว!

ค่าปรับจราจรฉบับใหม่

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563

ซึ่งมีการกำหนดลักษณะความผิดในการออกค่าปรับทั้งสิ้น 17 ลักษณะ 155 ฐานความผิด โดยจะมีการปรับขั้นต่ำ 200 บาทจนถึงสูงสุด 1,000 บาท

ส่วนฐานความผิดที่มีโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท เช่น

  • รถที่ก่อให้เกิดก๊าซฝุ่น ควัน เคมี หรือเสียงเกินกำหนด
  • รถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายโดยไม่มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุก ไม่มีเครื่องดับเพลิง และไม่ทำตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย
  • ผู้ขับรถแท็กซี่ไม่พาผู้โดยสารไปเส้นทางที่สั้นที่สุด หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งผู้โดยสาร ณ สถานที่ตามตกลง
  • ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาผู้โดยสารทิ้งไว้ระหว่างทาง

ในส่วนของข้อบังคับใดที่กำหนดไว้ขัดแย้งหรือไม่ตรงตามประกาศใหม่ดังกล่าว ให้ยึดตามประกาศฉบับนี้

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

#Tag: