3 ขั้นตอนการเคลมประกันสัตว์เลี้ยง TIP Pet Lover
03 กรกฎาคม 2023
ผู้ชม: 2565 คน

3 ขั้นตอนการเคลมประกันสัตว์เลี้ยง TIP PET Lover

 

ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนแล้ว เดี๋ยวอากาศร้อน เดี๋ยวฝนตก นอกจากการระมัดระวังสุขภาพในคนที่อาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายแล้ว เจ้าตัวป่วนสุดน่ารักอย่างน้องหมา น้องแมวก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน

แค่น้องหมา น้องแมวป่วยก็คงเป็นกังวลแล้ว เรื่องค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนยิ่งกังวลใจเช่นกัน เนื่องจากค่ารักษาสัตว์เลี้ยงมีราคาค่อนข้างสูงมาก แต่ถ้าหากว่าเราทำประกันสัตว์เลี้ยง TIP Pet Lover ให้น้องหมา น้องแมวอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป เอกสารที่ใช้ประกอบการเคลมมีอะไรบ้างนั้น สามารถตรวจสอบตามลิสต์ด้านล่างได้เลย

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง กรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

 • หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย (จะอยู่ที่หน้า 21 ในเอกสารกรมธรรม์) ที่มีข้อมูลการรักษาจากทางสัตวแพทย์ผู้ทำการรักษา
 • หนังสือเรียกร้องที่ทำการบันทึกรายละเอียดการรักษาจากสัตวแพทย์
 • ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง กรณีเบิกค่าวัคซีน

 • ใบรับรองแพทย์ หรือ หนังสือเรียกร้องที่ทำการบันทึกรายละเอียดการรักษาจากสัตวแพทย์แล้ว โดยระบุชื่อวัคซีนที่ชัดเจน
 • ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายอย่างครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย 

กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการเผาศพหรือการฝังศพให้กับสัตว์เลี้ยง

 • แจ้งให้บริษัททราบภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง
 • หนังสือเรียกร้องที่ทำการบันทึกรายละเอียดการรักษาจากสัตวแพทย์
 • รูปภาพของซากและภาพการจัดพิธีการเผาศพหรือฝังศพของสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิต
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการการเผาศพหรือฝังศพ
 • ใบรายงานจากสัตวแพทย์ที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตหลักฐานการชันสูตร (ถ้ามี)

กรณีเบิกค่าบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ

 • ตั๋วการเดินทาง หรือหลักฐานแสดงการเดินทางที่ระบุวันเดินทางไปและกลับของผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย วันที่รับฝาก และวันที่ส่งคืนสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยของสถานที่รับฝากสัตว์เลี้ยง

กรณีเบิกค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย

 • รูปภาพของสื่อโฆษณาที่ใช้เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
 • ใบบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น

กรณีเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับทรัพย์สินของบุคคลที่ 3

 • รูปภาพทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ใบเสร็จค่าซ่อม หรือ ใบเสร็จที่ซื้อของใหม่มาทดแทน

 

 

สำหรับขั้นตอนการเคลมประกันสัตว์เลี้ยงสามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ทำตาม 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. ส่งเอกสารการเคลมประกันสัตว์เลี้ยงมาที่ อีเมล [email protected] หรือ app tip flash claim

2. ติดตามสถานะ การเคลมได้ที่ app tip flash claim

3. รอรับสินไหม ผ่านบัญชีธนาคารได้เลย

 

วิธีการเคลมประกันสัตว์เลี้ยงจากทิพยประกันภัยง่ายขนาดนี้ ใครที่ยังไม่ได้ทำประกันสัตว์เลี้ยงให้น้องหมา น้องแมว สามารถดูรายละเอียดแผนประกัน และทำประกันสัตว์เลี้ยงได้ที่ TIPINSURE.com ซื้อได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง และรอรับกรมธรรม์ทางอีเมลได้เลย

 

 

#Tag: