How to เอาตัวรอด ยุคไวรัสโคโรนาครองเมือง

04 กุมภาพันธ์ 2020
ผู้ชม: 15 คน

เชื้อไวรัสโคโรนาได้สร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนไปทั่วโลก ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไร ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เบื้องต้นคือ หาวิธีป้องกันตนเองจากโรคร้าย และการสังเกตอาการเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 

การทำประกันภัยไวรัสโคโรนาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากจะคุ้มครองครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งค่ารักษาพยาบาล และชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งแน่นอนว่า จะช่วยบรรเทาและลดภาระค่ารักษาพยาบาล  เช็คความคุ้มครอง

 

อาการที่เข้าข่ายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 

ป้องกันอย่างไร ห่างไกลโคโรนา


ซึ่ง ประกันภัยไวรัสโคโรนา* เป็นกรมธรรม์รูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงชีวิตของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะ ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 150 บาท/ปี ดูแล

  • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท และ
  • ชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงถึง 1,000,000 บาท

 

ท้ายที่สุด อย่าลืมดูแลตนเองกันดีๆ ด้วยนะครับ แต่ถ้าใครจำเป็นต้องเข้าพื้นที่เสี่ยง การทำประกันภัยคุ้มครองโรคโคโรนาถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้

ทิพยประกันภัยพร้อมดูแลประชาชนคนไทยครับ


หมายเหตุ*

  • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
  • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
    จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
  • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 

ปล. กดติดตาม เพจ ทิพยประกันภัย แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียล อินทุกกระแส ครับ

#Tag: