อาชีพอิสระ-ลูกจ้าง-แรงงาน ต้องรู้!! รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

อาชีพอิสระ-ลูกจ้าง-แรงงาน ต้องรู้!! รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

01 เมษายน 2020

TIP รับประกันภัย ไวรัสโคโรนา (COVID-19 ให้แก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

TIP รับประกันภัย ไวรัสโคโรนา (COVID-19 ให้แก่กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

25 มีนาคม 2020

TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

TIP มอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับบุคลากรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

25 มีนาคม 2020

TIP ฉลองครบ 30 ปี จับมือ ธรรมศาสตร์ จัดงาน Creative Digital Government นำรายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบโรงพยาบาล

ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุน ฉลองครบ 30 ปี อีพีเอ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาภายใต้หัวข้อ Creative Digital Government และร่วมบริจาคเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

16 มกราคม 2020
ดูเพิ่มเติม