คุณสามารถอ่าน FAQ การซื้อประกันเดินทางได้

คลิกที่นี่

ประกันเดินทาง วางใจได้ทั่วโลก

ซื้อประกันเดินทางที่ไหนดี ถึงสบายใจ ให้ทิพยประกันภัยคุ้มครองคุณ
และครอบครัว ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วโลก ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน
ค่ารักษาพยาบาล ทำแล้วยื่นขอวีซ่าได้ทันที

ซื้อประกันเดินทางที่ไหนดี ถึงสบายใจ ให้ทิพยประกันภัยคุ้มครองคุณ
และครอบครัว ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วโลก ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน
ค่ารักษาพยาบาล ทำแล้วยื่นขอวีซ่าได้ทันที

ซื้อประกันเดินทางที่ไหนดี ถึงสบายใจ ให้ทิพยประกันภัยคุ้มครองคุณ
และครอบครัว ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วโลก ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน
ค่ารักษาพยาบาล ทำแล้วยื่นขอวีซ่าได้ทันที

รายละเอียดประกันการเดินทางของคุณ

จุดมุ่งหมายปลายทางของคุณ (เลือกได้สูงสุด 3 ประเทศ)

กรณียื่นขอ Schengen Visa :
กรุณาเลือก : Schengen
ตรวจสอบประเทศกลุ่มยุโรป : คลิก

วันที่เดินทาง

0 วัน

ระยะเวลาเดินทาง (วัน)

เลือกได้สูงสุด 180 วัน

เดินทางล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วัน

ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกันเดินทาง

1) แผนรับประกันสำหรับประกันเดินทาง อายุ 1 - 85 ปี

2) ประกันเดินทางแผนรายปี เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี คุ้มครองไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง

3) ประกันเดินทางแผนครอบครัวสำหรับผู้เอาประกันภัยและคู่สมรสอายุไม่เกิน 75 ปี ฟรี ! คุ้มครองบุตร 2 คน อายุ 1-21 ปี ในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ส่วนความคุ้มครองข้ออื่นๆได้รับผลประโยชน์ ตามแผนที่ผู้เอาประกันภัยเลือกไว้

บทความที่เกี่ยวข้องกับประกันการเดินทาง