ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ใช้ชีวิตให้สนุกได้เต็มที่อย่างที่ต้องการ เพราะมีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
เพื่อช่วยดูแลและคุ้มครองทุกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในราคาเริ่มต้นเพียง 700 บาทต่อปี เท่านั้น
เช็คราคา >

ความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จะช่วยคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุนั้นตามทุนประกันภัยที่คุณเลือก

ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ออนไลน์กับ TIPINSURE ดีอย่างไร ?

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนับเป็นประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด เพราะในชีวิตประจำวัน อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร และรุนแรงแค่ไหน หากต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายอาจสูงถึงหลักแสนหรือหลักล้าน การทำประกันภัยอุบัติเหตุเป็นการบริหารความเสี่ยงที่คุ้มค่า เพราะเสียเงินเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้น

โดยเรามี แผน TIP PA Super Plus และ แผน PA TIP Lady ให้คุณได้เลือกแผนความคุ้มครองและวงเงินความคุ้มครองที่เหมาะกับตนเอง

นอกจากความคุ้มครองที่ครอบคลุมครบแล้ว เมื่อซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ กับ TIPINSURE.COM ก็จะได้เบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีเริ่มต้นเพียง 700 บาทต่อปีเท่านั้น


เช็คราคา

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล TIP PA Super Plus

 • การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1)
 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 800 บาทต่อวัน และสูงสุดถึง 30 วันต่ออุบัติเหตุ เรียกได้ว่าต่อให้บาดเจ็บแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขาดรายได้

ดังนั้น ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP PA Super Plus (ทิพยพีเอ ซุปเปอร์ พลัส) จึงเป็นแผนประกันที่เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำ ที่มีความกังวลในเรื่องการขาดรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันอย่างกะทันหัน รวมไปถึงพนักงานบริษัท เนื่องจากมีการเดินทางทุกวันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกัน

ฉะนั้นใครที่ยังคงมีความเสี่ยงจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตประจำวัน การเลือกประกัน TIP PA Super Plus (ทิพยพีเอ ซุปเปอร์ พลัส) จึงเหมาะกับคุณมากที่สุด เช็คแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีออนไลน์ได้ทันทีที่ TIPINSURE.COM


เช็คราคา

จุดเด่นของประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล PA TIP Lady

 • ค่ารักษาพยาบาลและค่าศัลยกรรม สูงสุด 100,000 บาท และ ค่าทันตกรรม สูงสุด 10,000 บาท
 • ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 500 บาท/วัน สูงสุด30วัน
 • เสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

PA TIP Lady (พีเอทิพยเลดี้) เป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและเงินชดเชยอื่นๆ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทั้งยังเข้าใจผู้ที่ห่วงสวยด้วยความคุ้มครองที่ใส่ใจดูแลทั้งศัลยกรรมและทันตกรรมจากอุบัติเหตุอีกด้วย ให้คุณได้สบายใจในทุกกิจกรรม

ดังนั้น PA TIP Lady (พีเอทิพยเลดี้) จึงเป็นแผนประกันที่เหมาะกับผู้ที่ห่วงความสวยงาม เหมาะกับทั้งวัยทำงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการวงเงินความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่า เช็คแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลรายปีออนไลน์ได้ทันทีที่ TIPINSURE.COM


เช็คราคา

ช่องทางการซื้อประกัน

 • ซื้อประกันออนไลน์
 • แจ้งให้เราติดต่อกลับ
 • โทร 1736
เช็คราคา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับหรือ โทร 1736


กรุณาระบุชื่อของคุณ

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรับประกันภัย (ปีปัจจุบัน – ปีพ.ศ.เกิด)
  • 1.1 แผนประกันภัย TIP PA Super Plus แผน 1 – 6 สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ถึง 65 ปี
  • 1.2 แผนประกันภัย PA TIP Lady แผน 1 – 3 สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 15 ถึง 65 ปี
 2. ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 3. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อแผน PA Super Plus ได้สูงสุดคนละ 1 กรมธรรม์ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ที่เกินจากกำหนดและผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่ยกเลิกนั้นให้เต็มจำนวนโดยไม่มีดอกเบี้ยแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
 4. ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถซื้อแผน PA TIP Lady ได้สูงสุดคนละ 1 กรมธรรม์ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ที่เกินจากกำหนดและผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่ยกเลิกนั้นให้เต็มจำนวนโดยไม่มีดอกเบี้ยแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์
 5. ผู้เอาประกันภัยแต่ละท่านสามารถซื้อแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมทุกกรมธรรม์ทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อคน กรณีซื้อเกินทุนประกันภัย 3,000,000 บาท บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยส่วนที่เกินให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์
 6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเบี้ยประกันภัยตามจำนวนสินไหมที่เกิดขึ้นจริง และรวมถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและหรือข้อมูลอันมีผลทำให้ความเสี่ยงภัยสูงขึ้น
 7. ทางบริษัทฯ ขอไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพ ดังนี้ จักรยานยนต์รับจ้าง / คนงานก่อสร้าง / ช่างยนต์ / กรรมกร / พนักงานเหมือง / ชาวประมง / พนักงานทำความสะอาดกระจก / ช่างไฟฟ้า / ยาม / พนักงานดับเพลิง / นักแสดงสตั้นท์แมน / พนักงานขับรถโดยสาร / คนขับรถแท็กซี่ / คนขับรถขนส่งประจำทาง / นักแข่งรถ / นักมวย / นักประดาน้ำ / นักปีนเขา / พนักงานขุดเจาะ / คนขับเรือ / อาสาสมัครกู้ภัย / พนักงานติดตั้งเสาอากาศ / พนักงานติดตั้งป้ายโฆษณา / นักศึกษาแผนกช่าง / พนักงานส่งเอกสาร / คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม / คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส / พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
 8. ผู้ประกอบอาชีพ นักเรียน สามารถซื้อได้เฉพาะแผนที่ไม่มีความคุ้มครองค่าชดเชยรายได้เท่านั้น โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ที่ไม่ตรง กับเงื่อนไขและผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ที่ยกเลิกนั้นให้เต็มจำนวนโดย ไม่มีดอกเบี้ยแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์