ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุที่ให้คุณมากกว่าประกันอุบัติเหตุ ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไร้กังวัล
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP PA+ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ตั้งแต่กรณีอุบัติเหตุไปจนถึงเสียชีวิต ดูแลค่ารักษาพยาบาล รวมถึงชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาบาล
สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย

ทิพยประกันภัยมีแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่เหมาะกับคุณให้เลือกมากถึง
4 แผนความคุ้มครอง ทุนประกันภัยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป ฆาตกรรม ลอบทำร้าย
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมอุบัติเหตุการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด 40,000 บาท
ชดเชยรายได้เมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจากการเกิดอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,000 บาท/วัน
ครอบคลุมการรักษา 365 วัน/อุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ จากทิพยประกันภัย ราคาคุ้มค่า เริ่มต้น 870 บาท/ปี หรือเพียงวันละ 3 บาทเท่านั้น

ประกันอุบัติเหตุที่ให้คุณมากกว่าประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุที่ให้คุณมากกว่าประกันอุบัติเหตุ ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไร้กังวัล
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP PA+ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ตั้งแต่กรณีอุบัติเหตุไปจนถึงเสียชีวิต ดูแลค่ารักษาพยาบาล รวมถึงชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาบาล
สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย

ทิพยประกันภัยมีแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่เหมาะกับคุณให้เลือกมากถึง
4 แผนความคุ้มครอง ทุนประกันภัยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป ฆาตกรรม ลอบทำร้าย
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมอุบัติเหตุการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด 40,000 บาท
ชดเชยรายได้เมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจากการเกิดอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,000 บาท/วัน
ครอบคลุมการรักษา 365 วัน/อุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ จากทิพยประกันภัย ราคาคุ้มค่า เริ่มต้น 870 บาท/ปี หรือเพียงวันละ 3 บาทเท่านั้น

ประกันอุบัติเหตุที่ให้คุณมากกว่าประกันอุบัติเหตุ
ประกันอุบัติเหตุที่ให้คุณมากกว่าประกันอุบัติเหตุ ให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ ไร้กังวัล
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP PA+ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ตั้งแต่กรณีอุบัติเหตุไปจนถึงเสียชีวิต ดูแลค่ารักษาพยาบาล รวมถึงชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาบาล
สบายใจไม่ต้องสำรองจ่าย

ทิพยประกันภัยมีแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุที่เหมาะกับคุณให้เลือกมากถึง
4 แผนความคุ้มครอง ทุนประกันภัยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป ฆาตกรรม ลอบทำร้าย
หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด 800,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมอุบัติเหตุการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์คุ้มครองสูงสุด 40,000 บาท
ชดเชยรายได้เมื่อเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในจากการเกิดอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,000 บาท/วัน
ครอบคลุมการรักษา 365 วัน/อุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุ จากทิพยประกันภัย ราคาคุ้มค่า เริ่มต้น 870 บาท/ปี หรือเพียงวันละ 3 บาทเท่านั้น

ความคุ้มค่าในชีวิตคุณ

ช่องทางการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล