ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ เพียงทำพ.ร.บ.รถยนต์ อุ่นใจได้เลย เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้รับความคุ้มครองทันที
และสามารถซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ออนไลน์ง่าย ๆ รับกรมธรรมได้ทันทีทางอีเมล ในราคาเริ่มต้นเพียง 569 บาทเท่านั้น

ซื้อประกันภัย >

ความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ. รถยนต์) คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์ ให้มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างไร จะได้รับการดูแลและการชดเชยในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

พ.ร.บ. รถยนต์นั้นสำคัญอย่างไร?

"พ.ร.บ. รถยนต์" คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ต้องทำประกัน โดยพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้น กฎหมายกำหนดให้ ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำ ประกันภัยประเภทนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิด หรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเพื่อ คุ้มครองให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุ จากรถยนต์ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะกรณีบาดเจ็บ หรือช่วย ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต

พ.ร.บ.รถยนต์นอกจากจะสามารถซื้อผ่านทางกรมขนส่งทางบกหรือผ่านบริษัทประกันภัย ยังสามารถซื้อพ.ร.บ.รถยนต์กับทิพยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ในราคาเริ่มต้นเพียง 569 บาทเท่านั้น

เช็คราคา

วิธีการแจ้งเคลมสำหรับพ.ร.บ.รถยนต์

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งเคลมได้โดยการโทรแจ้งเหตุ ผ่าน 1736 กด 1 เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไปยังที่เกิดเหตุ โดยข้อควรปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุอย่างแรกคือหากแน่ใจว่าเป็นผู้ได้เปรียบ อย่ารีบเคลื่อนย้ายรถ ออกจากที่เกิดเหตุจนกว่าจะแน่ใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด หรือพนักงานจราจร มาทำแผนที่เกิดเหตุแล้ว หรือกรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดได้เปรียบ การเคลื่อนย้าย รถหรือแยกรถออกจากกัน อาจทำให้ถูกปรักปรำจนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบได้

ในกรณีที่ไม่แน่ใจในรูปคดี ไม่ควรออกความเห็นใดๆ ที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผลดี ต่อรูปคดีจนกว่าเจ้าหน้าที่ประกันภัยจะให้คำแนะนำ

อีกทั้งควรจดจำรายละเอียดต่างๆ หรือถ่ายภาพที่จำเป็นของคู่กรณีไว้ เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้อ สี เป็นต้น เพื่อป้องกันการหลบหนี และไม่ควรรับ ข้อเสนอหรือประนีประนอมยอมความฝ่ายคู่กรณี หากไม่แน่ใจว่าจะคุ้มกับ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน จนกว่าเจ้าหน้าที่ประกันภัยจะให้คำแนะนำ

เช็คราคา

เช็คราคา

เอกสารที่ใช้สำหรับการเบิกค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

  • สำเนาใบขับขี่ (กรณีผู้ขับขี่เป็นผู้ประสบภัย)
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบภัย
  • เอกสารรับรองการรักษา หรือใบรับรองแพทย์
  • ใบเสร็จค่ารักษา (ต้นฉบับ)
  • ใบแจ้งความ หรือ บันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

รวบรวมหลักฐานทั้งหมด ติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ทิพยประกันภัย ทั้งสาขาย่อย และสำนักงานใหญ่ได้ทันที ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาสินไหมเบื้องต้นจะอยู่ที่ 7 วันทำการ

เช็คราคา

เช็คราคา

ช่องทางการซื้อประกันภัย (พ.ร.บ.)

  • ซื้อประกันออนไลน์
  • แจ้งให้เราติดต่อกลับ
  • โทร 1736
เช็คราคา
เช็คราคา

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับหรือ โทร 1736


กรุณาระบุชื่อของคุณ

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ