จุดเด่นประกันสุขภาพ TIP Rainbow Care

ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองหลากหลายมิติ ครบ และจบในที่เดียว ประกันสุขภาพใหม่ล่าสุดที่ลดความยุ่งยากด้วยค่ารักษาพยาบาลทั่วไปแบบจ่ายให้ตามจริง วงเงินสูงถึง 3 ล้านบาท/ปี พิเศษสุดกับความคุ้มครองพิเศษหลากหลาย อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในการประกันสุขภาพแบบเดิมๆ.. อาทิ ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU) แบบไม่จำกัดวงเงินต่อวัน, ค่าศัลยกรรมตกแต่งผิวหนังเพื่อความสวยงาม, เงินชดเชยรายได้รายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล, ค่าบริการตรวจสุขภาพหรือค่าฉีดวัคซีน ที่ขยายให้รวมถึงการตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์, HIV, วัคซีนป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ และค่ายาป้องกันการติดเชื้อ HIV (PrEP/PEP), และประกันอุบัติเหตุที่ครบครันในฉบับเดียว ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบใด TIP Rainbow Care สามารถรองรับทุกความต้องการโดยไม่จำกัดเพศวัย

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรับความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) หรือไม่ก็ได้ตามต้องการ การันตีวงเงินความคุ้มครองแบบคงที่ให้ลูกค้าสบายใจไปยาวๆ ถึงอายุ 80 ปี ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศตลอด 24 ชม.

เช็คราคา

เช็คราคา

TIP Rainbow Care ครบและจบเรื่องประกันสุขภาพ

 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ผลประโยชน์สูงสุด 3,000,000 บาท/ปี
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU) จ่ายตามจริง ไม่จำกัดวงเงินต่อวัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
 • ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 2,500 บาท/วัน (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี)
 • ค่าศัลยกรรมตกแต่งผิวหนังเพื่อความสวยงาม จากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่มีรอยแผลจากการผ่าตัด สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าบริการตรวจสุขภาพทุกชนิดหรือค่าฉีดวัคซีนป้องกันทุกโรค สูงสุด 5,000 บาท/ปี ขยายการตรวจโรคทางเพศสัมพันธ์, HIV / วัคซีนป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ และค่ายาป้องกันการติดเชื้อ HIV (PrEP/PEP)
 • ค่าชดเชยรายได้รายวันขณะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง)

เช็คราคา

เช็คราคา

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ

 • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 ปี – 70 ปี (คุ้มครองถึง 80 ปี)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนการสมัคร, ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้
 • มีบัตรค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือกว่า 600 แห่ง ทั่วประเทศ
 • ใช้คำว่า “คุณ” เป็นคำนำหน้าชื่อได้

เช็คราคา

เช็คราคา

ช่องทางการซื้อประกัน

 • ซื้อประกันออนไลน์
 • แจ้งให้เราติดต่อกลับ
 • โทร 1736
เช็คราคา
เช็คราคา

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15 - 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ (ต่ออายุถึง 80ปี)
 2. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคดังกล่าว ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ
 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  2. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 8. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจาก วันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 9. มีบัตรประกันสุขภาพให้ผู้เอาประกันใช้สิทธิได้ที่ รพ.ในโครงการทั่วประเทศ
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 11. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพย เอ็กซ์ตร้า แคร์
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแผนระหว่างปีกรมธรรม์
 13. ขอสงวนสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
 14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัยและประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา

กรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับหรือ โทร 1736


กรุณาระบุชื่อของคุณ

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ

กรุณาระบุอีเมลของคุณ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ อายุ 15 - 70 ปี สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ (ต่ออายุถึง 80ปี)
 2. ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 4. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 5. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากโรคดังกล่าว ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ
 6. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก การตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  2. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 8. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจาก วันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 9. มีบัตรประกันสุขภาพให้ผู้เอาประกันใช้สิทธิได้ที่ รพ.ในโครงการทั่วประเทศ
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัย แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 11. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทิพย เอ็กซ์ตร้า แคร์
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแผนระหว่างปีกรมธรรม์
 13. ขอสงวนสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน