รายละเอียดประกันรถยนต์ของคุณ

ปีที่จดทะเบียน

รับประกันรถไม่เกิน 10 ปี

ยี่ห้อรถ

รับประกันรถไม่เกิน 10 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น1 เป็นประกันภัยรถยนต์ราคา คุ้มค่า ที่ให้ความคุ้มครองสุงสุด ทั้งความเสียหาย
แบบมีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ของบริษัททิพยประกันภัย
มีโปรโมชั่นมากมาย และการบริการที่เป็นเลิศ

ประกันรถยนต์ชั้น1 เป็นประกันภัยรถยนต์ราคา คุ้มค่า ที่ให้ความคุ้มครองสุงสุด ทั้งความเสียหาย แบบมีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ของบริษัททิพยประกันภัย มีโปรโมชั่นมากมาย และการบริการที่เป็นเลิศ

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์

ประเภท
ประกันภัยรถยนต์
ความรับผิดต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
ตัวรถเอาประกัน อุบัติเหตุ(PA)/
เสียชีวิต/ประกันตัว
ความคุ้มครองพิเศษ
สูญหายไฟไหม้ รถชน ช่วยเหลือฉุกเฉิน กระเป๋าแบรนด์เนม ศัลยกรรม
1
1 Tip Lady
2พลัส
3พลัส
3
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท
1
1 Tip Lady
2+
3+
3

หมายเหตุ: คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุรถชน ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก