รายละเอียดประกันรถยนต์ของคุณ

ปีที่จดทะเบียน

รับประกันรถไม่เกิน 10 ปี

ยี่ห้อรถ

รับประกันรถไม่เกิน 10 ปี

ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ชั้น1 ราคาคุ้มค่า คุ้มครองสุงสุด ทั้งความเสียหาย
แบบมีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
พวกเราทิพยประกันภัย ขายประกันรถยนต์ราคาถูก
โปรโมชั่นเพียบ และมีบริการเป็นเลิศ พร้อมดูแลทุกคน

ประกันรถยนต์ชั้น1 ราคาคุ้มค่า คุ้มครองสุงสุด ทั้งความเสียหาย แบบมีและไม่มีคู่กรณี รวมถึงรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม พวกเราทิพยประกันภัย ขายประกันรถยนต์ราคาถูก โปรโมชั่นเพียบ และมีบริการเป็นเลิศ พร้อมดูแลทุกคน

ความคุ้มครองของประกันรถยนต์ชั้น 1

ช่องทางการซื้อประกันรถยนต์

เปรียบเทียบความคุ้มครองประกันรถยนต์

ประเภท
ประกันภัยรถยนต์
ความรับผิดต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
ตัวรถเอาประกัน อุบัติเหตุ(PA)/
เสียชีวิต/ประกันตัว
ความคุ้มครองพิเศษ
สูญหายไฟไหม้ รถชน ช่วยเหลือฉุกเฉิน กระเป๋าแบรนด์เนม ศัลยกรรม
1
1 Tip Lady
2พลัส
3พลัส
3
ประกันภัยรถยนต์
ประเภท
1
1 Tip Lady
2+
3+
3

หมายเหตุ: คุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุรถชน ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก