สุขภาพ

พฤษภาคม
2016
12

โรคเสียงแหบจากหวัด

เมื่อเกิดอาการเป็นหวัด ผลข้างเคียงที่ตามมาก็คือ การอักเสบของบริเวณโพรงจมูกและคอ ถ้าสายเสียงบวมก็จะมีอาการเสียงแหบร่วมด้วย

อ่านต่อ
พฤษภาคม
2016
12

ยืดเส้น ยืดสาย ยืดอายุ ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ หากแต่ต้องออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ