บทความ

มกราคม
2017
23

ทำประกันการเดินทางไปทำไมหว่า! (ตอนที่ 2)

อย่างที่เรารู้กันว่าการประกันท่องเที่ยวหรือประกันการเดินทางต่างประเทศนั้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันในหลายๆด้าน โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมถึงการชดเชยในกรณีเกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เอาประกันก็มีความจำเป็นที่จะต้องทราบว่า ในบางเงื่อนไขก็อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์

อ่านต่อ
มกราคม
2017
23

ทำประกันการเดินทางไปทำไมหว่า! (ตอนที่ 1)

บางคนอาจสงสัยว่า เวลาจะไปเที่ยวหรือเดินทางไปไหนต่อไหน เราจำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง หรือประกันท่องเที่ยวด้วยเหรอ แต่จริงๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจต่างๆ หรือแม้แต่การเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อ ทุกคนย่อมมีโอกาสประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

อ่านต่อ
มกราคม
2017
19

ของขวัญจากประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมใจดี เตรียมของขวัญรับปี 2560 ให้แก่ลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ โดย เปิดโอกาสให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงาน

อ่านต่อ