ท่องเที่ยว

พฤษภาคม
2017
18

6 จุด Check-in ต้องห้ามพลาด ท่องเที่ยว ดินแดนมนต์เสน่ห์ อารยธรรมเมียนม่า ที่ต้องไปให้ได้

6 จุด Check-in ต้องห้ามพลาด ท่องเที่ยว ดินแดนมนต์เสน่ห์ อารยธรรมเมียนม่า ที่ต้องไปให้ได้

อ่านต่อ
พฤษภาคม
2017
05

มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมเมียนม่า…ที่จะทำให้คุณต้องไป

ประเทศพม่าหรือเมียนมาแห่งนี้เป็นประเทศที่มีมนต์เสน่ห์ และอารยธรรมที่น่าค้นหาอยู่อย่างมากมาย เนื่องจากเป็นประเทศที่ประกอบด้วยประชากรหลายชนเผ่า ไม่ว่าจะเป็นชาวมอญ ชาวจีน และชาวธิเบตที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานยังดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดีแห่งนี้

อ่านต่อ