สุขภาพ

กรกฎาคม
2017
11

ประกันสังคมเตรียมแจ้งผู้จ่ายเกิน ยื่นขอรับเงินสมทบคืนได้

สํานักงานประกันสังคม ปรับปรุงระเบียบในการยื่นคําขอรับเงินสมทบที่ส่งไว้เกินจํานวน โดยเตรียมทำหนังสือแจ้งให้ยื่นคำร้องเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

อ่านต่อ
กรกฎาคม
2017
11

ขวดน้ำพลาสติกอย่างใช้ซ้ำ อันตรายพอๆกับใช้ลิ้นเลียฝารองนั่งชักโครก

ผู้เชี่ยวชาญชี้ มีสารเคมีที่ส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ รวมทั้งมีแบคทีเรียที่อันตรายพอ ๆ กับใช้ลิ้นเลียฝารองนั่งชักโครก

อ่านต่อ