สุขภาพ

กรกฎาคม
2017
11

ขวดน้ำพลาสติกอย่างใช้ซ้ำ อันตรายพอๆกับใช้ลิ้นเลียฝารองนั่งชักโครก

ผู้เชี่ยวชาญชี้ มีสารเคมีที่ส่งผลต่อฮอร์โมนเพศ รวมทั้งมีแบคทีเรียที่อันตรายพอ ๆ กับใช้ลิ้นเลียฝารองนั่งชักโครก

อ่านต่อ