อื่นๆ

ตุลาคม
2017
24

ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้าม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

การเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ สภาพอากาศอาจแปรปรวน และต้องใช้เวลาในการร่วมพระราชพิธีฯเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ดังนั้นควรเตรียมร่างกายให้พร้อม ส่วนเด็กและผู้สูงอายุควรเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ของครอบครัวติดตัวไว้ด้วย

อ่านต่อ