รถยนต์

มกราคม
2020
14

ระวัง! ไม่ทำตามกฎจราจร “โดนตัดคะแนน” จนถูกเพิกถอนใบขับขี่

ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป ได้มีประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการเพิ่มระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ดังนั้นในการทำผิดกฎจราจรแต่ละครั้งจะไม่ได้ถูกปรับเพียงอย่างเดียว แต่จะถูกตัดคะแนนร่วมด้วย

อ่านต่อ